17. mai-program 2019 for alle krinsane i Os

Os skule

 • 14.00-16.00: Aktivitetar og leikar for born på skuleplassen. Kafédrift i gymsal med sal av betasuppe, kaffi, kaker, hotdog, is, brus og vaflar.

Hegglandsdalen

 • 13.30: Oppmøte på skuleplassen
 • 14.00: Prosesjonen går frå skuleplassen mot Tveit.
  • 7. klassingane blir køyrde i prosesjonen
 • 14.45: Tale for dagen ved elevar frå 7. trinn
 • 15.00: Sal av betasuppe, hotdog, kake, kaffi, brus, is, sukkerspinn og popcorn
  • Leikar og aktivitetar for barna
 • 16.00: Fotballkamp 7. trinn – foreldre

Søre Neset (Lunde)

 • 14.00: Salutt. Toget startar frå Halhjem kai og går til Lunde barneskule. Søre Neset musikklag spelar.
 • 14.45: Opning. To vers av nasjonalsongen framført av musikklaget og skulen sitt kor.
 • 15.00: Tale for dagen ved elevar frå 7. trinn. «Song til Os» framført av skulen sitt kor.
 • 15.15: Søre Neset musikklag spelar «Gud signe vårt dyre fedreland», medan skulen sitt kor syng.
  Musikklaget avsluttar.
 • 15.20: Aktivitetane startar.
 • 17.00: Slutt
   

Strøno

 • 10.45: Frammøte i 17. mai-krysset
 • 11.00: Prosesjonen går til skulen
  • Musikk ved Nore Neset Skulekorps
  • Tale for dagen ved 7. klasse på Strøno barneskule
  • Sal av brus, is, pølser, kaffi og rømmegraut m.m.
 • 12.00: Natursti og aktivitetar
 • 13.30: Premieutdeling og trekking av loddbøker
 • 17.00–19.00: Aktivitetar  i Ungdomshuset Alvheim
  • Luftgeværskyting, pilkast m.m.
  • Kafeteria

 

 

Nore Neset

 • 14.00: Salutt, 17. mai-toget går over Skorvane og hovudvegen og tilbake til skulen.
 • 14.30: Skulekorpset spelar
 • 14.45: Hovudtale v/ 7. klasse-elevar
 • 15.00: Leikar for barn og vaksne
  • Sal av m.a. is, brus, pølser, rømmegraut, kaker og kaffi
 • 16.30: Avslutning leikar
 • 16.45: Premieutdeling
 • 17.00: Slutt

 

Søre Øyane

 • 10.15: Toget stiller opp ved Torsneset
 • 10.28: Salutt
 • 10.30: Søre Neset Musikklag spelar opp og me syng «Ja, vi elsker»
  • Song ved russen v/ Kongshaug musikkgymnas
  • Toget startar og går til Søre Øyane barneskule.
 • 11.15: Toget kjem til Søre Øyane barneskule. Me samlast på plassen og syng «Gud signe vårt dyre Fedreland»
  • Tale ved elevrådet v/Søre Øyane barneskule
  • Alle syng «Song til Øyane»
 •  11.45:  Leikar og konkurransar for små og store.
  • Sal av betasuppe, rømmegraut, pølser, kaffi, kaker, is og brus.
 • 14.00: Premieutdeling og vandrepokal til «Årets beste 17. mai tog-klasse».

     

Lysekloster

 • 13.00: Opning i Lysekloster ruinar. Underhaldning og sang.
 • 14.00: Folketoget går frå Lysekloster ruinar til Lysekloster skule.
 • 15.00: Arrangement på Lysekloster skule.
  • Leikar for barn og vaksne. Det blir lykkehjul med flotte gevinstar og sal av sukkerspinn og gassballongar.

Gratis buss til klosterruinane:
Frå Drange: 12.00
Frå Åsen: 12.30
Frå skulen: 12.15 og 12.45

 

Søfteland

 • 08.00: Musikken spelar ved Urheim.
 • 09.45: Toget stiller opp ved Joker Mat. 
 • 10.00: Toget går om Furuflaten til skulen.
 • Ca. 11.00: Søfteland Musikklag spelar til allsong.
  • Tale for dagen ved Håvard Mathisen.
  • Barna underheld med song.
  • Tale av elevar i 7. klasse.
 • Ca. 11.45: Kappspringing med premieutdeling for barn under skulealder og 1. til 7. klasse.
  • Aktivitetar for store og små.
  • Turnoppvising. 
 • Ca. 14.30: Premieutdeling og avslutning

Sal av kaffi, brus, pølser, is, sveler og kaker (etter programmet). Sal av aktivitetskort/klippekort: kr. 100. Vi tar imot kontant betaling og Vipps til 91534.

Kuventræ

 • 14.30: Frammøte og opningsord på skuleplassen.
  • Velkomen ved FAU-leiar.
  • Nasjonalsongen.
  • Ord for dagen ved elevar frå 7. klasse.
 • 14.45: Aktivitetsløypa opnar.
  • Leikar for barn og vaksne. Loddsal.
  • Kafé med sal av lapskaus, Cold Cat, hotdog, kaffi, kaker, brus, og is.
 • 16.15: Premieutdeling og trekking av loddbøker.
 • 16.30: Slutt
Fann du det du leita etter?