Søk etter tilsette


Brann, redning og legevakt

Tilsette i avdelinga Brann, redning og legevakt
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakthavande befal ved Os brann- og redningsvesen 915 68 590
Vakthavande befal
fagleiar feiar 56 57 53 45 982 34 449
56 57 53 57
56 57 53 55
feiar 56 57 53 49 982 34 451
brannsjef 56 57 53 44 982 34 427
Stein  Gjøsund
fungerande avd. leiar Legevakt 986 28 294
feiar 56 57 53 42 982 34 452
lærling 56 57 53 48
feiar 56 57 53 56 476 57 435
Beredskap 56 57 53 51
Beredskap 56 57 53 53
Varabrannsjef 56 57 53 47 982 34 448
Ansvarleg Os hamn 56 57 53 50 901 77 448
Gitle  Smaadal
Leiar for førebyggande avdeling 56 57 53 46 982 34 447
Branninspektør 56 57 53 54
Branninspektør 56 57 53 43 902 32 310