Søk etter tilsette


Os brann og redning

Tilsette i avdelinga Os brann og redning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakthavande befal ved Os brann- og redningsvesen 915 68 590
Vakthavande befal
fagleiar feiar 56 57 53 45 982 34 449
Os brann og redning 56 57 53 57
56 57 53 55
feiar 56 57 53 49 982 34 451
brannsjef 56 57 53 44 982 34 427
Stein  Gjøsund
feiar 56 57 53 42 982 34 452
lærling 56 57 53 48
feiar 56 57 53 56 476 57 435
utrykkingsleiar 56 57 53 51
utrykkingsleiar 56 57 53 53 404 84 430
varabrannsjef 56 57 53 47 982 34 448
utrykkingsleiar 56 57 53 50 901 77 448
Gitle  Smaadal
branningeniør 56 57 53 54 996 20 775
branningeniør 56 57 53 43 902 32 310
utrykkingsleiar 56 57 53 52