Søk etter tilsette


Os brann og redning

Tilsette i avdelinga Os brann og redning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakthavande befal ved Os brann- og redningsvesen 915 68 590
Vakthavande befal
fagleiar feiar 56 57 53 45 982 34 449
Os brann og redning 56 57 53 57
56 57 53 55
feiar 56 57 53 49 982 34 451
feiar 56 57 53 42 982 34 452
lærling 56 57 53 48
brannsjef 488 89 332
feiar 56 57 53 56 476 57 435
utrykkingsleiar 56 57 53 51
utrykkingsleiar 56 57 53 53 404 84 430
utrykkingsleiar 56 57 53 50 901 77 448
Gitle  Smaadal
leiar førebyggande avd. 56 57 53 54 996 20 775
branningeniør 56 57 53 43 902 32 310
leiar beredskapsavd. 56 57 53 47 907 58 258