Musikkarusellen rettar seg i hovudsak mot første- og andreklassingar som har lyst til å gå på kulturskulen, men som ikkje heilt veit kva dei har mest lyst til å vera med på.

I Musikkarusellen får elevane ein smakebit av mykje av det Bjørnafjorden kulturskule har å by på.

Musikkbarnehage er eit tilbod til barn i alderen 4 til 6 år (fram til skulealder). 

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i klassisk piano på alle nivå frå nybegynnar til vidarekomne, med moglegheit for fordjuping i faget.

Saksofon er i bruk på mange ulike musikalske scener. Vi i Bjørnafjorden kulturskule ønskjer alle velkomne til å utforska saksofonen i alle typar sjangrar; frå klassisk og jazz til funk, verdsmusikk, pop og rock.

Kulturskulen tilbyr opplæring i trommesett, melodisk slagverk og det som trengs i høve til å vere slagverkar i korps, orkester eller band. Vi tar utgangspunkt i klassiske slagverksteknikkar og jobbar med musikk i alle sjangrar. 

Individuell songundervisning er eit tilbod for barn og unge frå 11-12-årsalderen. Bjørnafjorden kulturskule gjev undervisning frå nybegynnar- til høgskulenivå.

Bjørnafjorden  kulturskule tilbyr undervisning i trombone på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i trompet og kornett på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne og talentelevar.

 Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i tuba på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Visuelle kunstfag har som mål å vere eit rom for skapande aktivitet i eit inkluderande læringsmiljø. Tilbodet er for barn frå 6 år.