Visuelle kunstfag har som mål å vere eit rom for skapande aktivitet i eit inkluderande læringsmiljø. Tilbodet er for barn frå 6 år.

Bjørnafjorden kulturskule underviser i waldhorn på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.