Aktuelt Wed, 17 Jul 2019 15:44:52 GMT Wed, 17 Jul 2019 15:44:52 GMT RSS Feed Frå https://oskommune.no/ https://oskommune.no/ Liv på Øyro med pumptrack og boccia https://oskommune.no/aktuelt/liv-pa-oyro-med-pumptrack-og-boccia.15337.aspx Det går unna i den nye aktivitetsparken ved gjestebrygga. Kvar dag sidan opninga av pumptracken for tre veker sidan har fartsglade unge osingar i hopetal kost seg på sykkel og sparkesykkel. Føretrekker du kanskje ein sosial ferieaktivitet i litt lågare tempo? Ta med deg venegengen og bocciakulene og innta sandgropa like ved! Eller kva med å utfordre naboen til ein uhøgtideleg bocciaduell? Det kan godt hende de får publikum, for her finst benkar for dei som berre vil slappe av og følge med på sommarlivet i hamna. aid1775 Wed, 17 Jul 2019 15:44:52 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand) Tenk trafikktryggleik - klipp hekkar og buskar! https://oskommune.no/aktuelt/tenk-trafikktryggleik-klipp-hekkar-og-buskar.15323.aspx Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Då er det ditt ansvar å sørge for fri sikt. Fri sikt ved avkøyrsler og mot vegkryss er rett og slett livsviktig. Dårleg sikt er ein medverkande årsak til meir enn tre av ti dødsulukker på sykkel. Nokre greie tommelfingerreglar: Ved kryss og avkøyrsler skal vegetasjonen vere maks ein halv meter høg. Buskar og tre på eigedommen din må ikkje vekse ut over fortauet og vegen. Før skulestart er det ekstra viktig at du har klipt hekken. Du finn regelverk og illustrasjonar både hos Statens vegvesen og i denne i denne brosjyren frå Os kommune. Ill.foto: Statens vegvesen / Dag A. Nordsveen aid1769 Mon, 08 Jul 2019 13:38:23 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand) Korleis skal Os sjå ut i framtida? https://oskommune.no/aktuelt/korleis-skal-os-sja-ut-i-framtida.15307.aspx

Tre slags senter
– Kommuneplanen sin arealdel (KPA) angår alle innbyggjarar, ettersom det er ein del av kommunen si langsiktige planlegging, seier Asle Andås, plansjef i Os kommune. Han understrekar at arealplanen er ein overordna plan som ikkje tek for seg detaljar.

Det nye med arealdelen til kommuneplanen er vektlegginga av senterstrukturen i Os. I framtida blir det tre nivå på sentra. Osøyro blir regionsenter for Bjørnafjorden. Lysefjorden blir lokalsenter, fordi planleggjarane ser for seg at med ny E39 er Lysefjorden den krinsen som kjem til å veksa mest. Fire krinsar får status som nærsenter: Søfteland, Nore Neset, Søre Neset og Søre Øyane. Arealplanen legg opp til at utbygging og fortetting skal konsentrerast i desse sentrumsområda. Det er også her det er mest relevant å sende inn eventuelle merknader i denne høyringsrunden. 

Undervegs i arbeidet med planen har kommunen henta inn ei rekke rapportar, mellom anna kartlegging av strandsona, forvaltningsplan for Oselvvassdraget, spesielt med tanke på laks og elvemusling, støyanalyse og landskapsanalyse

Her kan du bla i karta og dokumenta som følgjer arealplanen. 

]]>
Då planavdelinga i Os kommune i 2016 varsla oppstart av ny arealplan, kom det inn heile 300 innspel. Rundt 200 av dei blei tekne med i det vidare arbeidet, og etter fleire rundar med politisk behandling er det ferdige planforslaget no lagt ut til offentleg ettersyn. Kommuneplan for Os 2019-2030 Arealdelen - Planskildring erstattar gjeldande arealplan, som blei vedteken i 2012.aid1766Wed, 03 Jul 2019 14:09:26 GMTmalys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand)
Visste du at du kan stemme frå og med 1. juli? https://oskommune.no/aktuelt/visste-du-at-du-kan-stemme-fra-og-med-1-juli.15305.aspx Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikre at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme. I Os kan du stemme i Os rådhus i Kommunetorget sine opningstider, kl 8-17 om måndagen, og 8-15 tysdag til fredag. Perioden for vanleg førehandsstemming er 12. august til 6. september, og sjølve valdagen er måndag 9. september. Til kommunestyret for Bjørnafjorden kommune kan du alt no stemme på ferdige lister med namn på alle kandidatane. Vallistene med kandidatane til fylkestinget i Vestland er ikkje klare enno, der er det førebels berre mogeleg å stemme på parti, ikkje på person. Kvar veljar kan berre stemme ein gong. Dersom du vil stemme både ved kommunevalet og fylkestingsvalet, må du altså gjere det samstundes. Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme. Veljarar som ikkje er kjende for røystemottakar, må vise gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilete, posten sitt ID-kort, førarkort eller pass. Godt val! aid1764 Tue, 02 Jul 2019 14:42:36 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand) Skal de gifte dykk i sommar? https://oskommune.no/aktuelt/skal-de-gifte-dykk-i-sommar.15229.aspx Sommaren er høgsesong for giftarmål, og kommunen har ansvar for borgarleg vigsel i Os. Men midt i all romantikken gjeld det å hugse på nokre praktiske ting, til dømes fristane for å sende inn dokument.Brurepar som skal gifte seg borgarleg i Os mellom 10. juli og 25. august i år, må sende inn all påkravd dokumentasjon innan 30 juni. Er bryllaupsdatoen mellom 1. og 10. juli? Då må vi ha papira i hende seinast 15. juni.Os kommune gratulerer, og ønskjer lukke til med førebuingane! aid1732 Mon, 24 Jun 2019 12:30:18 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand) No kan du sende nabovarsel på nett https://oskommune.no/aktuelt/no-kan-du-sende-nabovarsel-pa-nett.15238.aspx Når du skal setje opp noko som er søknadspliktig, må du vanlegvis varsle naboen. Tidlegare fanst nabovarselet berre i papirformat, men no kan du velje å varsle digitalt. Her kan du sjå når du må varsle, og korleis du går fram. (ill. frå wikimedia) aid1736 Mon, 24 Jun 2019 12:30:03 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand) Er du bekymra for din eigen eller andre sin branntryggleik? Send bekymringsmelding via branntips.no https://oskommune.no/aktuelt/er-du-bekymra-for-din-eigen-eller-andre-sin-branntryggleik-send-bekymringsmelding-via-branntips-no.15231.aspx Veit du om ein brannfarleg situasjon hos nokon du kjenner eller bur i nærleiken av? Branntips.no er ei ny nasjonal nettside der du kan melde frå til det kommunale brannvesenet om bekymringsfulle situasjonar som kan føre til brann. Du kan g ringe Os brann og redning direkte på telefon 56 57 53 55. Uansett kven eller kva bekymringa di gjeld, ønskjer brannvesenet å høyre frå deg. Saman kan vi unngå at brann oppstår og potensielt redde liv. Namnet ditt eller kontaktopplysningane dine vil ikkje bli delte med nokon utan ditt samtykke. Opplysningar du gir til brannvesenet blir behandla konfidensielt. Brannvesenet brukar berre kontaktinformasjonen din i tilfelle dei treng å stille deg nokre spørsmål om saka. Takk for at du bryr deg! Eksempel på bekymringsmeldingar: Lagring eller hindringar i rømmingsveg Personar som av ulike årsakar ikkje klarar å ivareta sin eigen branntryggleik og kanskje utgjer ein risiko for andre Brann- eller byggtekniske manglar Dårlege elektriske anlegg eller koplingar Parkerte bilar eller anna som kan hindre brannbilen i å kome fram Oppbevaring av gass i kjellar eller på loft Les meir på branntips.no aid1733 Mon, 24 Jun 2019 12:29:46 GMT Sankthans-regla(r) frå Os brann og redning https://oskommune.no/aktuelt/sankthans-regla-r-fra-os-brann-og-redning.15276.aspx I år som i fjor og året før detHugs, så ingenting anna enn bålet brenn ned:Du treng ikkje løyve frå oss på BrannMen du må love å bruke din sunne forstandEr du grunneigar der bålet skal stå?Viss ikkje, hugs å melde ifråSkal bålet i eit friluftsområde brennemå du først til Os kommune deg vendeAlle bål skal ha ein ansvarleg Som passar på at det ikkje blir farlegHan må kunne ringe oss på 1-1-0Og ikkje finne på noko tullSløkkeutstyr skal alle bål haBøtter med vatn passar braEit stort bål gir mykje gledeMen dropp lettantennelege klede!Dersom nokon blir brentKjøl straks ned med masse vatn, ikkje vent!Dersom det er behov for det,ring så medisinsk nødhjelp på 1-1-3Bålet skal brenne fint og heilt ned av pallar, avkapp og ubehandla treTenk at nokon på bålet lassarplast, boss og gamle madrassar!Det ville jo aldri du ha funne påmen det er viktig å passe på andre nåBålet må vere heilt sløkt når de går frå festenRydd opp, ta med spikrar og plukk opp restenHa ein trygg og fin sankthans med moro og kos!Helsing frå oss på Brann og redning i Os aid1750 Fri, 21 Jun 2019 09:26:06 GMT Vil du vere valmedarbeidar? https://oskommune.no/aktuelt/vil-du-vere-valmedarbeidar.15267.aspx Den 9. september skal det veljast representantar til det første kommunestyret i Bjørnafjorden kommune. Vi treng enno nokre fleire valmedarbeidarar til fleire av vallokala. Er du interessert? Les meir og registrer deg her! aid1747 Tue, 18 Jun 2019 14:54:52 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand) Bli med på vikingtur! https://oskommune.no/aktuelt/bli-med-pa-vikingtur.15265.aspx Fredag 21. juni inviterer Os frivilligsentral i samarbeid med Fjordfolk til gratis turar med Bygstadskipet. Det staselege fartøyet er ein nedskalert tru kopi av Gokstadskipet, 38 fot langt, med ti årepar (og for sikkerhets skuld ein liten motor). Turane går frå Oselvarnaustet mellom klokka 12 og 16. Det er plass til 15 om bord, og kvar tur blir på maks ein time, avhengig av kor mange som melder seg på. Undervegs fortel skipper Helge Kårstad vikinghistorier. Vil du vere med? Send ein e-post snarast til thh@os-ho.kommune.no. Har du spørsmål? Ring Tove Hille på 91672910 eller 56575263. aid1745 Mon, 17 Jun 2019 14:26:08 GMT malys@os-ho.kommune.no (Mari Lyssand)