Publisert 20.04.2018
Strandryddedagen bilde boss

Kvart år deltek tusenvis av frivillige på Strandryddedagen som er Noregs største kollektive ryddedugnad. Vi oppmodar osingar til å bli med på Strandryddedagen 5. mai. Saman ryddar vi Noreg!

Publisert 18.04.2018
drikk_vatn

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrerte hos Mattilsynet. Dette gjeld òg for dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no

Publisert 18.04.2018
Breiband

 

 

Det finst stader i Os kor kapasiteten på breibandet er for låg, og stader utan breibandsdekning i det heile.
Vi vil gjerne ha innspel frå deg på aktuelle område, slik at vi kan søkje Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om tilskot til utbygging av breiband.

Alle innspel vil bli lagt ved søknaden vi sender til NKOM.

Publisert 13.04.2018
Sykle til jobben

Meld deg på her for å registrere sykling til jobb, tur med hunden, tur på fjellet, svømmetur, fotball, karate og all annan aktivitet du måtte finne på å bedrive i tidsrommet 19. april til 17. juni 2018.

Kanskje er de fleire som vil gå saman og konkurrere mot andre lag på arbeidsplassen eller i nabolaget?

Du kan vinne flotte premiar både undervegs og til slutt i konkurransen.

Os kommune har betalt påmeldingsavgift for alle osingar, så her er det berre å hive seg med!

Publisert 09.04.2018
Folkehelseundersøking i Hordaland 1

Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i folkehelseundersøkinga som går ut i desse dagar.

Publisert 27.03.2018
dansens-dag-2015-foto-wim_dsc2827

Er du elev i kulturskulen eller står du på venteliste?
Hugs å re-registrere deg innan 1. april dersom du ønskjer å halde fram som elev eller framleis stå på venteliste neste skuleår. 

Re-registrer deg her (innlogging med MinID)

Foto: Wim Hetland/Midtsiden.no

Publisert 28.02.2018
trygg-utrygg-is

Os brann og redning var ute og målte isen på nytt den 9. mars 2018. Kommunen sjekker følgjande vatn i Os: Ulvenvatnet sør (Moberg), Ulvenvatnet nord (Sigurdsvika), Banktjørn, Gåsakilen og Lekvenvatnet. 

Følg oppdaterte målingar og les meir om korleis vi måler isen.

Publisert 15.02.2018
Blader i motstol_72dpi

Os kommune melder om gode økonomiske resultat for 2017. Driftsrekneskapen for Os kommune viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 51,9 mill. kr for 2017. 
Resultatgraden er på heile 9,4%. 

Publisert 07.02.2018
Spørsmålsteikn kommunevåpen

Send inn ditt forslag til motiv i kommunevåpenet, og ver med i trekninga om fine premiar.

Publisert 02.02.2018
Aktivitetsvenn

Ein aktivitetsvenn er ein frivillig som bidrar til å gi personar med demens fleire gode dagar og opplevingar. Å vere aktivitetsvenn er enkelt. Du treng berre gjere noko du likar - saman med ein som har demens.
Os frivilligsentral held kurs for nye aktivitetsvenner 8. og 15. februar, kl. 16-19.
Les meir om Aktivitetsvenn og meld deg på kurset 

Publisert 02.02.2018
Lauv i motsol.jpg

På denne nettsida kan du som er pårørande finne oversikt over avlastnings- og fritidstilbod, informasjon om stønadsordningar og lenker til ulike organisasjonar og hjelpeinstansar.

Pårørande er ein svært verdifull del av omsorgsfellesskapet. Vi ønskjer at du som er pårørande skal bli verdsett for innsatsen du gjer, og få informasjon, rettleiing og støtte når du har behov for det

Publisert 12.01.2018
baronsplassen_vatn

Svar på denne undersøkinga frå Pårørendealliansen og gi viktige innspel til ein nasjonal strategi for pårørande.

Undersøkinga tar 6-8 minutt. Svarfrist er 1. mars 2018.

Kring 800 000 nordmenn er til ei kvar tid i ein pårørandesituasjon til barn, ektefelle, foreldre eller andre nære. Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver, og er ein svært verdifull del av omsorgsfelleskapet. 
Difor er det viktig at du ikkje slit deg ut, men kan få støtte og hjelp når det er nødvendig.

 

Publisert 14.12.2017
Osrose_72dpi

Os formannskap si innstilling til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021, inkludert gebyr- og prisliste for 2018. (PDF, 655 kB) Har du merknader? Send e-post eller lever skriftleg i Kommunetorget innan 18. desember 2017. Kommunestyret vil vedta det endelege budsjettet 19. desember 2017.