Publisert 15.08.2018
dansens-dag-2015-foto-wim_dsc2827

Kulturskulane ønskjer nye og gamle elevar velkomne til kulturskuleåret 2018/2019.

I Os startar alle musikkfag og visuelle kunstfag opp i veke 34 (20.- 25. august). På dans blir det informasjonsmøte i veke 34, medan undervisninga startar opp i veke 35 (27. - 31. august).

I Fusa startar alle musikkfag og dans opp i veke 34 (20.-25. august)

(Foto: Midtsiden)

Publisert 10.08.2018
Trygg i Os 2018

Os kommune og Os eldreråd har gleda av å invitere pensjonistar til Trygg i Os 2018 i Oseana kunst- og kultursenter 18. september frå klokka 10.00. Tema i år er «Song og glede».

 

 

Publisert 06.08.2018
Halhjem barnetun01

Torsdag 16. august 2018 er første skuledag etter sommarferien.
Her ser du oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna.

 

 

Publisert 06.07.2018
Bubilparkeringskilt1

Os Hamn aukar kapasiteten for parkering av bubilar i helgene denne sommaren.

 

Publisert 06.07.2018
fotokonkurranse KLEMOS 1

Er du ein dyktig hobbyfotograf? Eller berre glad i å ta gode bilete? Vi utlyser ein eigen fotokonkurranse! Temaa for konkurransen er klima, energi og miljø. Dei beste bileta vil få gode premiar og ein sentral plass i den nye klima-, energi- og miljøplanen (KLEM-planen) for Os kommune. Du deltar ved å nytte emneknaggen #klemos.  

Publisert 06.07.2018
Spørsmålsteikn kommunevåpen

Du kan no søkja om å få vera med i konkurransen om å formgje kommunevåpenet til nye Bjørnafjorden kommune. Søknadsfrist for denne prekvalifiseringa er 20. august.

   

Publisert 28.06.2018
Leikeapparat på Kyrkjeflaten

Fredag 29. juni står to splitter nye leike- og klatreapparat klare for leik og moro på Kyrkjeflaten i Os sentrum. Os Asvo har produsert apparata, som er av same type som klatreparkane Høyt og Lavt brukar.
Kom og leik!

(Foto: Midtsiden)

Publisert 26.06.2018
bonde_kalv

Stiftinga Hordaland Landbruksselskap ber om forslag til kandidatar til "Fabrikkeier Anton Mindes Ærespris for framifrå gardsdrift"

Publisert 15.06.2018
Eldre_dame_pleier_72dpi

Er du mottakar av heimebaserte tenester i Os kommune? 
No kan du kommunisere med heimehjelpa og heimesjukepleia via nettstaden helsenorge.no. Her finn du oversikt over alle avtalane dine, og kan raskt, trygt og enkelt endre på tenester, til dømes avbestille heimehjelp.

Os kommune er ein av dei første kommunane i landet som tilbyr ein digital plattform for å kontakte helsetenester i kommunen. Dette er den første digitale tenesta vi lanserer ut til mottakarane av helsetenester i kommunen vår.

På nettstaden helsenorge.no finn du ei samla oversikt over helse- og omsorgstenestene du brukar, inkludert tenestene du får i heimen din.

Publisert 14.06.2018
bålbrenning

Sidan søndag 27. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i Os kommune oppheva for denne gong.

 

 

 

Publisert 07.06.2018
Utstilling kommunevåpen 2

Alle 6. klassingane i Fusa og Os fekk i vår invitasjon til å teikne sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

Her kan du sjå alle dei innsendte forslaga i elektronisk utgåve, sorterte etter skule.

 

Publisert 05.06.2018
2000x2000Støttekontakt

Os kommune søker fleire støttekontaktar til sine nettverk. Du kan enkelt registrere di interesse som støttekontakt ved å fylle ut dette elektroniske interesseskjema. Her skriv du inn informasjon om deg sjølv og eit kort motivasjonsbrev. Du vil bli kontakta av ansvarleg for oppfølging av støttekontaktar som ligg under kultureininga i Os kommune. I vurderinga av din søknad vil alder, kjønn, personlegdom og interesser spele ei avgjerande rolle når vi skal kople støttekontakt og tenestemottakar.

 

 

Publisert 04.06.2018
Vannscooter 2 Midtsiden

Båtsesongen er i gang og det er mange som brukar dagane på sjøen. Større fritidsbåtar, padlarar, småbåtar og vannscootere skal alle ferdast på sjøen. Dei neste månadane er det stor trafikk i Os hamn og i skjergarden i kommuen vår. Det er difor viktig å minne innbyggare og tilreisande på at alle skal vise omsyn når dei ferdast på sjøen.

Publisert 04.06.2018
Utstilling kommunevåpen 2

I vår blei alle 6. klassingar i Fusa og Os kommunar inviterte til å teikne sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

 

Her kan du lese meir om konkurransen

    Publisert 01.06.2018
    Flyfoto midtsiden

    Det er freistande å gå i land på ein av dei mange holmane og skjera du ser når du ferdast på sjøen. Før du går i land må du hugse å sjå etter skilt for naturreservat. Fleire holmar og skjer i Os kommune er verna. Her er det forbod mot ferdsel nærare enn 50 meter, og mot å gå i land av hensyn til fugle- og dyreliv.