Publisert 14.12.2018
trygg-utrygg-is

Os brann og redning var ute og målte isen i dag 14. desember 2018. Kommunen sjekker følgjande vatn i Os: Ulvenvatnet sør (Moberg), Ulvenvatnet nord (Sigurdsvika), Banktjørn, Gåsakilen og Lekvenvatnet. 

Ingen vatn i Os har farbar is.

Følg oppdaterte målingar og les meir om korleis vi måler isen.

Publisert 14.12.2018
baronplassen 1

Innstilling til budsjett frå Os formannskap er lagt ut til offentleg ettersyn, og budsjettframlegga frå partia er no klare. 

Publisert 10.12.2018
glatte vegar2

Os kommune brøyter og strør dei kommunale vegane i perioden 31. november til og med 31. mars. Vi brøyter òg nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Har du tips om glatte strekningar? Ring Teknisk vakt på 982 34 440

Publisert 07.12.2018
Forslag til kommunevåpen for Bjørnafjorden 1

Her kan du sjå alle dei innkomne forslaga til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

Juryen har innstilt forslag nummer 22 til behandling i Fellesnemnda måndag 10. desember.
Endeleg avgjerd blir tatt i eit felles kommunestyremøte for Os og Fusa i februar 2019. Formgivarane er førebels anonyme. Namnet på vinnaren vil bli offentleg først etter kommunestyremøtet.

I juryen sit Erik Vangsnes (kulturleiar Fusa), Lisbeth Axelsen (kultursjef Os), Atle Kvåle (ordførar Fusa), Terje Søviknes (ordførar Os), Christian Fredrik Fotland (rådmann Os), Nils-Petter Borge (rådmann Fusa) og ein ekstern kunstfagleg konsulent.

Publisert 05.12.2018
Bølgjebrytarar

Dei tre siste bølgjebrytarane til Os hamn skal på plass. Arbeidet med plassering og fortøying vil starte fredag 7. desember 2018, og halde på i 3-4 veker.

Arbeidet vil føre til ein god del aktivitet i hamnebassenget utanfor Osøyro. Vi ber alle som nyttar og ferdast i området om å vise omsyn medan arbeidet pågår.

Bølgjebrytarane skal gjere Os hamn meir gjestmild og mindre utsett for vêr og vind.

(Illustrasjonsbilete: ABO Plan & arkitektur/Os kommune)

Publisert 26.11.2018
Osrose_72dpi

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RFU) i Os kommune inviterer til markering av den internasjonale dagen for menneske med funksjonshemming i Tunet kyrkje- og kultursenter 3. desember, kl. 10 -12.

Opningstale ved varaordførar Marie M. Bruarøy og innlegg frå rådmann Christian Fredrik Fotland.

Ring RFU-leiar Harald Norheim på telefon 913 30 228 for førehandskjøp av billettar kr 100,-

Vel møtt!

Publisert 26.11.2018
gutt_i_naturen

Frivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskot frå Nasjonal tilskuddsordning for lavinntekstfamilier.

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldras inntekt og sosiale situasjon. 

Søknadsfrist for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018.

Publisert 26.11.2018
Jodtablettar 1

Dersom det skulle skje ei atomulukke, kan radioaktivt jod spreie seg via lufta og bli tatt opp i skjoldbruskkjertelen. Tilskot av naturleg jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. 

 

Publisert 26.11.2018
baronsplassen_vatn

Er du pårørande eller støtteperson for ein vaksen person som slit med alvorleg sjukdom, psykiske problem, sjølvdestruktivitet eller rus?
Treng du hjelp til å ta vare på deg sjølv eller verktøy til å forstå og hjelpe med vanskelege kjensler?

Publisert 23.11.2018

Kokevarsel opphevast for Hamnevegen.

Publisert 14.11.2018
Barn i skogen_72dpi.jpg

Har du fått SMS og/eller e-post med lenke til foreldreundersøkinga?
Os kommune oppmodar alle med barn i barnehage til å delta i undersøkinga som er open i perioden 1. november - 30. november. 

 

Publisert 12.11.2018
OS_INSPIRERER_oran

Møtet i Os kommunestyre 20. november er avlyst på grunn av få innmeldte saker. Neste kommunestyremøte blir 10. desember.

Publisert 07.11.2018
Pepperkakebygd

Vil du vere med å lage den største og flottaste pepparkakebygda Os har sett? Dette er ein invitasjon til alle privatpersonar, skular, barnehagar, bedrifter, organisasjonar, lag og andre kreative osingar. 

Publisert 02.11.2018
Oshallen og Osbadet

Velkommen til offisiell opning av den nye fleirbrukshallen på Kuventræ! 

Søndag 11.11.2018 kl. 11:11

 

Publisert 01.11.2018
Lekkasjesøk

Mykje vatn forsvinn på vegen mellom vasskjelda og krana di heime på grunn av hòl og brot i leidningsnettet.
For å tette lekkasjar, vil vi drive lekkasjesøk på vassleidningsnettet i haust og vinter.
Bergen Vann utfører arbeidet på vegne av Os kommune. Arbeidet vil gå føre seg til ulike tider, også nattestid.
Nokre gonger kan det bli nødvendig å krysse private eigedomsgrenser i samband med søk. Vi håpar på forståing for dette.