Publisert 18.08.2017
Forandringsfabrikken i Oseana 14

Måndag 14.august vart 500 tilsette frå oppvekstsektoren i Os kommune samla i Oseana. Ungdommar og tilsette frå Forandringsfabrikken engasjerte og kom inn på kvar og enkelt av dei som vart til stades. Ungdommane, dei såkalla "Proffane" frå Forandringsfabrikken snakka opent om sine erfaringar frå barnevern, skule og psykisk helsevern. «Det vart ein svært vellykka seanse. Det er flott at så mange som jobbar med born og unge kan få ein felles oppleving som kjem til nytte i det daglege arbeidet dei gjer», seier rådmann i Os kommune Christian Fotland. 

Publisert 09.08.2017
Halhjem barnetun01

Torsdag 17. august 2017 er første skuledag etter sommarferien.
Her ser du oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna.

Publisert 08.08.2017
Vatn 1

Det er mange innbyggarar som ikkje er klar over sitt ansvar når det gjeld vedlikehald av dei private stikkleidningane. Os kommune og tekniske tenester arbeider dagleg for å sikre godt drikkevatn og effektive avløpstenester til sine innbyggarar.

Publisert 03.08.2017

Etter at leiinga i kommunen i går vart gjort merksame på at «Hamnesjefen» igjen hadde gått til angrep på folk i gjestehavna i Os, vart det seint i går kveld tatt avgjerd om å avlive «Hamnesjefen. Det var ikkje hendingar i forkant av angrepet som ga grunn til eit slikt uprovosert åtak.

Vedtaket frå 3 juli vart sett i verk i natt og svana er no avliva av viltforvaltinga i kommunen.

Publisert 12.07.2017

Manntalet er ei oversikt over røysteføre i kommunen, og det er folkeregisteret som ligg til grunn for manntalet. Alle røystefører skal manntalsførast i den kommunen der dei er registrert som busett pr. 30. juni i valåret.

Publisert 12.07.2017

Vi beundrar engasjementet rundt Hamnesjefen, som har nådd langt utover Os sine grenser. Det renn framleis inn henvendingar til kommunen frå heile landet, som vitnar om at vi er eit dyrekjært folkeslag. Mange av henvendingane antyder dessverre at det er vi ikkje i Os, og det tyder på at informasjon og fakta ikkje er nådd ut via media. Difor er det viktig at vi får informert om kompleksiteten rundt knoppsvana og vedtaket Os kommune fatta måndag.

Publisert 23.06.2017
Vinnarar Sykle til jobben 2017

Sykle til jobben-aksjonen er avslutta for i år. To verdige vinnarar er fonøgd med flotte hovudpremiar, og Os kan fryde seg over å ha slått Askøy kommune på målstreken med antall sluttpoeng, økter og minutt.  

Publisert 22.06.2017
Illustrasjon bålbrenning

Følg råda til brannvesenet for forsvarleg bålbrenning.

Publisert 19.06.2017
blubel-103318

9. trekning er no klar. Har du vunne?

Publisert 09.06.2017
alex-blajan-113889

8. trekning er no klar. Har du vunne?

Publisert 09.06.2017
Kommunesamanslåing os og fusa

 

 

 

 

 

 

 

 

8.juni 2017 vart det vedtatt at Os og Fusa blir ein kommune frå 2020.  

Publisert 06.06.2017
neal-fagan-221904

7. trekning er no klar. Har du vunne?

Publisert 05.06.2017
Header bjørnefjorden

Det er vedteke at Os og Fusa kommunar skal slå seg saman frå og med 01.01.2020. Vi inviterer med dette alle innbyggjarar i dei to kommunane til å koma med framlegg til kommunenamn på den nye kommunen.

Frist for å kome med innspel er 18.juni 2017.

 

Vedtak om namn for den nye kommunen blir gjort i felles kommunestyremøte 24.august 2017. Nedanfor følgjer kriterium for kommunenamn.

Publisert 02.06.2017
oseana

Har du planer om å bygge innanfor 100-metersbeltet langs kysten i Os, må du førebu deg på å søke om dispensasjon. Det er statleg bestemt at alle som skal bygge nærare enn 100 meter frå sjøen skal søke dispensasjon frå forbodet. Søknad skal sendast til behandling hos kommunen.  

Publisert 01.06.2017
vaksine_shutterstock680

 

Frå november 2016 har kvinner født 1991 og seinare fått gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varer i ein toårsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månader og må derfor startast opp innan utgangen av 2018.