Publisert 15.02.2018
Blader i motstol_72dpi

Os kommune melder om gode økonomiske resultat for 2017. Driftsrekneskapen for Os kommune viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 51,9 mill. kr for 2017. 
Resultatgraden er på heile 9,4%. 

Publisert 07.02.2018
barn_i_skogen

Skal du søke barnehageplass til hausten? Frist for nye søknader er 1. mars.
Har du alt ein søknad liggande inne? Då må du hugse å bekrefte denne innan 22. februar dersom du ønskjer at søknaden framleis skal gjelde.

Søk barnehageplass/bekreft søknad om barnehageplass

Publisert 07.02.2018
Spørsmålsteikn kommunevåpen

Send inn ditt forslag til motiv i kommunevåpenet, og ver med i trekninga om fine premiar.

Publisert 02.02.2018
Aktivitetsvenn

Ein aktivitetsvenn er ein frivillig som bidrar til å gi personar med demens fleire gode dagar og opplevingar. Å vere aktivitetsvenn er enkelt. Du treng berre gjere noko du likar - saman med ein som har demens.
Os frivilligsentral held kurs for nye aktivitetsvenner 8. og 15. februar, kl. 16-19.
Les meir om Aktivitetsvenn og meld deg på kurset 

Publisert 02.02.2018
Lauv i motsol.jpg

På denne nettsida kan du som er pårørande finne oversikt over avlastnings- og fritidstilbod, informasjon om stønadsordningar og lenker til ulike organisasjonar og hjelpeinstansar.

Pårørande er ein svært verdifull del av omsorgsfellesskapet. Vi ønskjer at du som er pårørande skal bli verdsett for innsatsen du gjer, og få informasjon, rettleiing og støtte når du har behov for det

Publisert 12.01.2018
baronsplassen_vatn

Svar på denne undersøkinga frå Pårørendealliansen og gi viktige innspel til ein nasjonal strategi for pårørande.

Undersøkinga tar 6-8 minutt. Svarfrist er 1. mars 2018.

Kring 800 000 nordmenn er til ei kvar tid i ein pårørandesituasjon til barn, ektefelle, foreldre eller andre nære. Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver, og er ein svært verdifull del av omsorgsfelleskapet. 
Difor er det viktig at du ikkje slit deg ut, men kan få støtte og hjelp når det er nødvendig.

 

Publisert 14.12.2017
Osrose_72dpi

Os formannskap si innstilling til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021, inkludert gebyr- og prisliste for 2018. (PDF, 655 kB) Har du merknader? Send e-post eller lever skriftleg i Kommunetorget innan 18. desember 2017. Kommunestyret vil vedta det endelege budsjettet 19. desember 2017.

 

Publisert 06.12.2017
baronplassen 1

Budsjettframlegga frå partia er no klare.

Publisert 01.11.2017
Forside budsjett 2018

Stor vekst, store planar og store tal. Les om korleis Os kommune har tenkt å bruke pengane neste år.

Publisert 27.10.2017
Steinneset 2

Her kan du sjå arkitektteikningane frå det ope møtet måndag 23. oktober. På møtet presenterte tre arkitektkontor sine forslag for Steinneset. Arbeidet er del av ny sentrumsplan for Osøyro. Plansjane kan også sjåast i butikklokala til S.Tvedt fram til 18.november.

3D-modell av forslaga finn du her :

CityPlanner Steinneset

 

 

 

 

Publisert 20.10.2017
Bregner_72dpi

Her finn du ei liste over kva du bør du ha i hus dersom ein beredskapssituasjon oppstår. Ei prosjektgruppe frå Os kommune har analysert moglege beredskapssituasjonar i Os. Resultatet er ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for kommunen.

Publisert 12.10.2017
ElisabethFarstad_01_NY

Namn: Elisabeth Farstad
Alder: 56
Kjem frå: Noko udefinerbart. Budd i Bergen store deler av sitt liv og fødd på Vestlandet. Har budd mange år i USA og flytta ein del i inn- og utland.
Bur: Bergen
Karriere: Journalist i lokalavisa i Lillehammer Dagningen, jobba i TV2, vore i Informasjonsavdelinga i Bergen kommune i over 20 år, og sidan oktober 2015 har ho vore assisterande rådmann i Fusa kommune.

Publisert 28.09.2017
grønnsaker matsvinn 1

Norske myndigheiter og ei rekkje organisasjonar i den norske matbransjen har sett seg mål om å redusere matsvinnet med 50% innan 2030. Som eit leidd i dette vert verksemder og forbrukarar i Os oppfordra til å bidra til denne målsetjinga.

Publisert 26.09.2017

Kvinner som bur i Os, som er fødde i 1991 og seinare, får tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram.