Publisert 15.06.2018
helsenorge

Er du mottakar av heimebaserte tenester i Os kommune? 
No kan du kommunisere med heimehjelpa og heimesjukepleia via nettstaden helsenorge.no. Her finn du oversikt over alle avtalane dine, og kan raskt, trygt og enkelt endre på tenester, til dømes avbestille heimehjelp.

Os kommune er ein av dei første kommunane i landet som tilbyr ein digital plattform for å kontakte helsetenester i kommunen. Dette er den første digitale tenesta vi lanserer ut til mottakarane av helsetenester i kommunen vår.

På nettstaden helsenorge.no finn du ei samla oversikt over helse- og omsorgstenestene du brukar, inkludert tenestene du får i heimen din.

 

helsenorge.no kan du:    

 •         Sende meldingar til heimebaserte tenester i kommunen 
 •         Avbestille besøk eller avtalar du ikkje treng
 •         Sjå oversikt over planlagde besøk i kalenderen

 

 

 

 

Kven er på helsenorge.no?

 • Kommunehelsetenester
 • Fastlegar 
 • Sjukehus 
   
Publisert 14.06.2018
bålbrenning

Sidan søndag 27. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i Os kommune oppheva for denne gong.

Rikeleg med nedbør

Det er venta rikeleg med nedbør som gjer at gras og anna vegetasjon er fuktig og byrjar å bli grønt slik at brannfaren ikkje lenger er like stor.

Vi vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og mark, utan løyve frå brannsjefen.

 

Publisert 07.06.2018
Utstilling kommunevåpen 2

Alle 6. klassingane i Fusa og Os fekk i vår invitasjon til å teikne sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

Her kan du sjå alle dei innsendte forslaga i elektronisk utgåve, sorterte etter skule.

 

Publisert 05.06.2018
2000x2000Støttekontakt

Os kommune søker fleire støttekontaktar til sine nettverk. Du kan enkelt registrere di interesse som støttekontakt ved å fylle ut dette elektroniske interesseskjema. Her skriv du inn informasjon om deg sjølv og eit kort motivasjonsbrev. Du vil bli kontakta av ansvarleg for oppfølging av støttekontaktar som ligg under kultureininga i Os kommune. I vurderinga av din søknad vil alder, kjønn, personlegdom og interesser spele ei avgjerande rolle når vi skal kople støttekontakt og tenestemottakar.

Kva gjer ein støttekontakt?

Som støttekontakt kan du hjelpe personar i alle aldrar som har behov for sosialt samvær eller støtte til å ta del i kultur- og fritidsaktivitetar utanfor heimen. Som støttekontakt vil du få oppgåver som mellom anna å gå på besøk til brukaren, bli med på tur, kino, kafé, trening eller andre sosiale aktivitetar. Det er givande både å ha og å vere støttekontakt.

Det viktigaste med jobben er at tilbodet til tenestemottakaren blir både tenleg og forsvarleg!

 

Publisert 04.06.2018
Vannscooter 2 Midtsiden

Båtsesongen er i gang og det er mange som brukar dagane på sjøen. Større fritidsbåtar, padlarar, småbåtar og vannscootere skal alle ferdast på sjøen. Dei neste månadane er det stor trafikk i Os hamn og i skjergarden i kommuen vår. Det er difor viktig å minne innbyggare og tilreisande på at alle skal vise omsyn når dei ferdast på sjøen.

Publisert 04.06.2018
Utstilling kommunevåpen 2

I vår blei alle 6. klassingar i Fusa og Os kommunar inviterte til å teikne sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

 

Her kan du lese meir om konkurransen

  Publisert 01.06.2018
  Flyfoto midtsiden

  Det er freistande å gå i land på ein av dei mange holmane og skjera du ser når du ferdast på sjøen. Før du går i land må du hugse å sjå etter skilt for naturreservat. Fleire holmar og skjer i Os kommune er verna. Her er det forbod mot ferdsel nærare enn 50 meter, og mot å gå i land av hensyn til fugle- og dyreliv.

  Publisert 01.06.2018
  20180530_103756

  Monica Totland Melvold (47) er tilsett som kommunalsjef helse og omsorg i Os kommune, og etter kvart i Bjørnafjorden kommune. - Eg er glad, audmjuk og spent, seier ho.
  Møt den ferske kommunalsjefen i dette intervjuet 

  Publisert 28.05.2018
  vass-kapasitet

  Når varmen stig, aukar også vassforbruket! Det varme véret gir oss nokre utfordringar. Vassreinseanlegget jobbar på spreng for å levere nok og reint vatn til abonnentane.

  Annlegget som syt for trygt og hygiensk vatn gjekk søndag 27.05.18 på maksimal kapasitet, og klarte nesten ikkje å levere nok til det auka forbruket.

  Vi oppmodar deg til å redusere bruk av spreiarar og slanger til hagevatning og liknande.

  Om forbruket framleis ikkje går ned, vil Os kommune vurdere å sende ut forbod mot hagevatning/bruk av spreiarar i ein periode om varmen held fram.

  Publisert 28.05.2018
  33599924_985087764977488_9079900114620776448_n

  Grunna lengre tid utan nedbør, høge temperaturar og vind fatter Brannsjefen i Os kommune vedtak om forbod mot bruk av open eld utandørs.

   

  Publisert 22.05.2018
  GoMarina Os

  No kan båt- og bubil-/caravanfolket betale hamneavgift i Os gjestehamn med appen GoMarina. Hamneavgifta er kr 150,- per døgn når båten/bubilen oppheld seg ved hamna mellom 00.00 og 08.00.

  Last ned GoMarina i App Store eller Google Play.

   

  Publisert 14.05.2018
  Flagg 3

  Tradisjonen tru er programmet spekka med gode aktivitetar og opplevingar. Programmet blir oppdatert, så følg med for eventuelle endringar.

  Her finn du 17.mai-programmet for 2018

  Publisert 14.05.2018
  Fuglehus i kjede 1

  Kor attraktivt er Osøyro for barne- og ungdomsfamiliar?

  Som ein del av Byregionprosjektet (ByR) for Fjell, Meland, Lindås og Os, har Telemarksforskning gjennomført ei undersøking om barne- og ungdomsfamiliar sine bustads- og bumiljøpreferansar, og kva dei meiner skal til for at kommunesentera Straume, Osøyro og Knarvik med Flatøy-Frekhaug-aksen skal bli vurderte som attraktive.

  Les heile rapporten frå Telemarksforsking her. (PDF, 2 MB)

  Folk som bur i regionsentera i desse kommunane, framhevar spesielt blandinga av by og land som positiv. Det er kort veg til byen, samstundes som vi har tilgang til natur, sjø og turstiar og dei viktigaste tenestetilboda vi treng i kvardagen. Små og oversiktleg miljø, og trygge og gode oppvekstvilkår for barn er andre fordelar som blir trekte fram.

  Publisert 14.05.2018
  Os gjestehamn

  Fire kamera er no plasserte rundt om i Os hamn: Ytre molo, Oseana/Os marina, Indre molo og på vestsida av brua. Målet er at båtfolket enkelt skal sjå kor det er ledig båtplass før anløp. Kameraet på Ytre molo står retta mot bubilparkeringa på Haugsneset, slik at bubil-/caravanfolket òg kan sjekke om det er ledig plass.

  Bileta frå desse kamera er såkalla "timelapse"-kamera, som tar bilete kvart 15. minutt. Dei har lang lukkartid, så alle personar, dyr eller objekt i rørsle, kjem ikkje med.

  Under Osbrua har vi plassert eit undervasskamera, slik at du kan følgje med på laksen og andre undersjøiske vesen live, minutt for minutt. 

  Sjå webkamera i Os gjestehamn

   

  Publisert 11.05.2018
  Århundrets stemme 2018

  Kultureininga har booka den folkekjære musikaren frå Os. Eirik Søfteland kjem heim for å synge til feststemte osingar på 17.mai!

  Århundrets stemme

  Eirik gjer seg i desse dagar klar for den store finalen i Århundrets stemme som er å sjå på TV 2 laurdag 12. mai kl. 19.30. Det vil vere ekstra stas å slå oss på brystet med at vi kan ha århundrets stemme på 17.mai. Alle kan vere med å stemme fram Eirik som vinnar i programmet, og om han kjem heim på 17.mai som vinnar (eller med ein andreplass) gler vi oss til å ta i mot finalisten! 


  Musikalsk breidde

  Eirik Søfteland er kjent for å vere ein musikar med stor musikalsk breidde. Eirik framførte Chaplin-låta Smile under Århundrets stemme tidlegare i sesongen. Kanskje vi får sjå nye sider av Eirik på 17.mai? 

  Arrangementet på Kyrkjeflaten startar klokka 13.00 på 17.mai. Her kan du sjå heile programmet for 17.mai i Os kommune.