Publisert 01.11.2019

Folk er stort sett godt rusta til å klara seg utan straum i nokre dagar. Ikkje så mange har ordna seg med drikkevatn, kontantar eller batteriradio. Det viser svara så langt frå eigenberedskapsundersøkinga mellom dei tilsette i komande Bjørnafjorden kommune.

Dette viser spørjeundersøkinga

Det er så langt kome inn over 400 svar på spørjeundersøkinga om eigenberedskap mellom dei tilsette i Fusa og Os. Undersøkinga viser at rundt 60 % har tenkt gjennom kva farar, ulykker og utfordringar dei kan møta heime og kva dei skal gjera ved lengre bortfall av straum. 

 • Dei aller fleste kan grunnleggande førstehjelp.
 • Dei aller fleste har fylt opp heimane sine med stearinlys, fyrstikker, lommelykter, førstehjelpsutstyr og ved eller gass.
 • Mange tilsette er tydeleg ein del ute på tur og har kokeapparat tilgjengeleg.
 • Halvparten har ein DAB-radio med batteri.
 • 35 % har kontantar liggande. Det er lurt, dersom vi ikkje kan betala med kort i butikkane. 
 • 25 % har vatn ståande på kanner heime.
 • Berre litt over 20 % gjennomfører brannøvingar og har tenkt gjennom korleis dei kan søkja hjelp eller informasjon ved bortfall av mobilnett/telenett/internett.

Alt i alt meiner 42 % av dei tilsette at dei er litt førebudde, 33 % er nokså godt førebudde og 10 % er godt førebudde. Berre 13 % er ikkje førebudde i det heile tatt.

Viktig informasjon for vidare arbeid med samfunnssikkerheit og beredskap 

Tala frå undersøkinga er viktig informasjon til arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap i Bjørnafjorden kommune. Undersøkinga viser kva område vi må arbeida med framover når det gjeld informasjon om, og tilrettelegging for, god eigenberedskap. Det gjeld mellom anna: 

 • kor ein kan søkja hjelp eller informasjon ved bortfall av mobilnett/telenett/internett
 • kor faste møtestadar for innbyggarane i kommunen er ved større ulykker/kriser
 • kor næraste tilfluktsstad er
 • om kommunen sin beredskapsplan
 • om kor viktig det er å ha vatn tilgjengeleg på kanner heime

Tenk over korleis du skal greia deg dersom kvardagen ikkje fungerer som vanleg!

Målet med Eigenberedskapsveka 2019 er å auka folk sin kunnskap om eigenberedskap, slik at fleire gjer fornuftige førebuingar.

Korleis står det til heime hjå deg? Stopp opp og sjå på utstillingane dersom du er innom Amfi Os eller Fjord'n Senter. Ta gjerne med deg ein brosjyre. Eller last ned brosjyren om eigenberedskap frå Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB). Her finn du lista over kva du bør ha i heimen i ditt eige beredskapslager.

"Vi håpar spørjeundersøkinga òg har gjort fleire meir bevisst på kva dei treng i heimen for å klara seg sjølv i minst 72 timar. Vi ønskjer å køyra spørjeundersøkinga også neste år på same tid. Det blir spennande å sjå om vi har endra oss til då," seier HMS-rådgjevar Ellen Marie Westvik, som har laga undersøkinga. Ho rettar ein stor takk til alle som har svart!

Publisert 31.10.2019

 Måndag 18. november inviterer vi Bjørnafjorden lag og organisasjonar til innføring i bruk av aktivitetskalenderen Friskus.
I Friskus kan du lmarknadsføre aktivitetar og arrangement som laget eller organisasjonen din står for. I tillegg kan du bruke verktøyet til å rekruttere frivillige til ulike oppdrag. 

 

Opplæring i bruk av aktivitetskalenderen Friskus for lag og organisasjonar:

 • Tid: Måndag 18. november 2019, kl. 15 - 18
 • Stad: Kommunestyresalen, Os rådhus

Bjørnafjorden kommune har kjøpt Friskus, slik at lag og organisasjonar kan bruke verktøyet heilt gratis. Dette er eit tilbod som vi trur og håpar vil vere til nytte og glede for både innbyggarane og heile den frivillige sektoren i Bjørnafjorden kommune.

Målet er å samle alt som skjer i Bjørnafjorden kommune på èin stad, slik at det er lett for innbyggarane våre å få oversikt over alle dei ulike tilboda i den nye kommunen - i tillegg til å gjere det enklare for alle eldsjelene der ute å administrere og skaffe mannskap til aktivitetane.

Her kan du sjå korleis aktivitetskalenderen Friskus ser ut for Bjørnafjorden kommune i dag.

Aktivitetskalenderen Friskus:

 • Alt som skjer i Bjørnafjorden - samla på èin stad!
 • Enkelt å administrere arrangement for lag og organisasjonar
 • Arrangementet ditt blir synleg for mange
 • Rekrutter frivillige til oppdrag gjennom Friskus

Opplæring og bruk av aktivitetskalenderen Friskus er gratis for lag og organisasjonar. 

Ta med berbar PC, nettbrett eller mobil.

Påmelding innan 15. november 2019 til Tove Hille, e-post thh@os-ho.kommune.no eller Bjørg A. Sjøbø, e-post bjas@os-ho.kommune.no

 

Publisert 31.10.2019

 Har du barn under 18 år? Ammar du? Eller er du gravid? Då bør du ha jodtablettar i beredskapslageret ditt heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene. Du får kjøpt jodtablettar reseptfritt på apoteket. Barn og unge under 18 år, gravide og ammande bør ta tablettane fordi dei har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsette for radioaktivt jod. 

Publisert 29.10.2019

 Tysdag 29. oktober klokka 16.00 har Bjørnafjorden kommunestyre konstituerande møte i kommunestyresalen i rådhuset på Os. På saklista står mellom anna val av ordførar og varaordførar, formannskap og politiske utval for valperioden 2019-2023.  

Her kan du sjå alle sakene det nye kommunestyret skal behandle i sitt første møte.

Første sak er om det nye kommunestyret vil tillate direkteoverføring av kommunestyremøta i Bjørnafjorden. Høgst sannsynleg kan du difor følge val av ordførar, varaordførar og andre historiske avgjerder direkte på Bjørnafjorden kommune-TV frå om lag kl. 16.10.

Publisert 29.10.2019

 Visste du at du treng minst tre liter reint vatn per person i døgnet til drikke og matlaging? Har du ekstra matvarer med lang haldbarheit? Korleis kan du halda varmen dersom straumen er borte i tre døgn? Sjekk denne lista over kva nasjonale styresmakter anbefaler.

Du får det meste av det du treng på butikkane i Fusa og Os.

Her får du gode tips til korleis du kan lagra vatn.

På Fjord'n Senter og Amfi Os kan du sjå utstillingar av kva som trengst. (Foto: Amfi Os og Fjord’n Senter)

Publisert 28.10.2019

 Har du alt du treng for å klara deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar den landsdekkjande Eigenberedskapsveka 2019. Vi i komande Bjørnafjorden kommune er med på markeringa. Følg med på begge sider av fjorden!

Publisert 23.10.2019

Grunna gravearbeid vil Borgavegen vere stengd mellom Borgavegen 142 og Hjellevegen 1 A-F (sjå illustrasjon) kl. 9 -14, måndag til fredag i perioden 28. oktober til 29. november 2019.

Gåande, syklande, skulebuss og utrykkingskøyretøy kan passere anleggsområdet, men vi ber om at alle viser aktsemd ved passering.

Publisert 23.10.2019

Elevane i Os trivst på skulen, og resultata frå nasjonale prøvar syner ei positiv utvikling over tid. Det er kortversjonen av Tilstandsrapport for barnehage og skule 2019, (PDF, 5 MB) som oppveksteininga presenterte for Os kommunestyre i går.

Publisert 21.10.2019

 Os eldreråd, Os pensjonistforening og Os kommune inviterer til datakafé for seniorar, måndag 28. oktober kl. 10-12 i Os eldresenter, Hamnevegen 40.

Instruktørar frå Sparebanken Vest i Os vil gi deg ein-til-ein-opplæring, og hjelpe deg med Bank-ID, nettbank og Vipps. Os og Fusaposten vil hjelpe deg med digital pålogging til avisa. IT-Hjelpa i Os kommune stiller òg, for å gi tips om bruk av nettsider.
Ta med nettbrett (viss du har), mobiltelefon, kodebrikke og legitimasjon.
Påmelding til Ernst Hoff på telefon 982 46 911 eller e-post: hoffernst@gmail.com

Vel møtt!

Publisert 18.10.2019

  Ver ein ekstra god venn mellom 24. oktober og 3. november! Då går nemleg Venneveko 2019 av stabelen, med mange ulike arrangement og aktivitetar i vennskapens teikn.

Kva med å ha ein hemmeleg venn på arbeidsplassen, skulen eller barnehagen? Det er mykje vi kan gjere for å vise andre godheit og omsorg, berre fantasien set grenser.

 

Publisert 17.10.2019

Det finst 20 millionar refleksar i norske heimar, men så lenge dei ligg i ei skuff, gjer refleksbanda, -brikkene og -vestane ingen nytte. I dag er det Refleksdagen, ei årleg markering i regi av Trygg Trafikk. Ei undersøking viser at ni av ti nordmenn meiner refleks hjelper for å bli sett i mørkret, likevel er det berre fire av ti som alltid brukar refleks når det er mørkt. Kvifor? Vi gløymer det, og dei vaksne er verstingane. 

Går du utan refleks, har ein bilist som køyrer i i 50 km/t berre to sekunder på å sjå deg. Brukar du refleks, ser bilisten deg ti sekund tidlegare. Halvparten av alle norske bilistar har opplevd å nesten køyre på nokon, fordi dei ikkje har sett dei i mørkret. Det er heldigvis lett å gjere noko med. Os kommune sluttar seg til oppmodinga frå Trygg Trafikk: Bruk fem minutt i dag på å feste refleksar på jakker, sekkar og bagar. Då er du mykje tryggare langs vegen i dei mørke månadene som kjem.  

 

Publisert 17.10.2019

Bli med å lage den største og flottaste pepparkakebygdo Os har sett! Vi ønskjer oss favorittbygget ditt eller  favorittstaden din i pepperkakedeig. Du kan gjerne bake skulen, barnehagen eller arbeidsplassen din, eller kanskje huset der du bur? Alle får sjølvsagt full kunstnerisk fridom! 
I år blir Pepparkakebygdo å finne i Brugata, i lokala der det før var apotek. Den offisielle opninga blir under fakkelfredag 29. november. For å få tid til å bygge ei staseleg pepparkakebygd, må vi få alle bidraga måndag 25. november. Blir du med? Meld frå til kulturkonsulent Stine Kobbeltvedt stko@os-ho.kommune.no eller leiar for Os sentrumsforening Jeanett Kallekleiv jeanett@ossentrum.no.

Publisert 11.10.2019

Den 20. oktober kan søndagsturen din utgjere ein skilnad. Då går TV-aksjonen 2019 av stabelen, til inntekt for CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. TV-aksjonen skal gi kvinner mogelegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få stemma si høyrt. 
I Os trengst 200 bøsseberarar for å dekke heile bygda. Koordinator for aksjonen i Os kommune, Tove Hille, er halvvegs til målet, med om lag 100 registrerte så langt. Bøsseberarane går i om lag to timar mellom klokka 15.00 og 18.00. Du kan melde deg som bøsseberar på blimed.no eller til Tove Hille på tlf. 916 72 910. Bli med! Din innsats kan bety mykje for mange. 

Publisert 10.10.2019

Verdensdagen for psykisk helse blir markert 10. oktober, men det å leve etter psykevettreglane er like viktig kvar einaste dag. Årets tema er #gitid, og handlar om at vi må vere romslege med både oss sjølve og kvarandre. Kva med å spørje nokon om korleis dei har det i dag? Og ta deg tid til å verkeleg lytte til svaret? Ha ein god dag! 

Publisert 01.10.2019

  - Det er ei glede å melde at Jarle Kvalvik har takka ja til stillinga som kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune, seier rådmann Christian Fredrik Fotland.

Jarle Kvalvik (50) har lang fartstid frå offentleg sektor. I dag er han kommunalsjef for tekniske tenester i Askøy kommune. Før dette var han utbyggingssjef i Bergen kommune, der han hadde ansvar for heile investeringsporteføljen til kommunen.

Med ein master i Facility Management, ingeniør i marinteknikk og masterprogram i økonomi og leiing, har Kvalvik ei solid utdanning innan både tekniske fag og økonomisk/administrative fag,

Kvalvik har også vore kommunalsjef i Øygarden kommune,  driftsdirektør i BOB og leiar for UiB  Eiendom.

Oppstartstidspunkt er ikkje avklart enno. Lisbeth Axelsen held fram som konstituert kommunalsjef for Samfunnsutvikling fram til Kvalvik startar.