Publisert 15.10.2018
Kirkens bymisjon tv aksjon

Meld deg som bøsseberar til årets TV-aksjon søndag 21.oktober. Pengane går til Kirkens Bymisjon og vi håpar at alle gode krefter mobiliserar for eit varmare samfunn.

Eit par timars tur
Turen tek om lag to timar og er mellom kl. 15.00 og 18.00. Din innsats vil bety mykje for mange.

Meld deg som bøsseberar på blimed.no eller til koordinator i Os kommune, Tove Hille  tlf. 916 72 910

 

 

Publisert 04.10.2018
Osrose_72dpi

Det skal vere enkelt å få hjelp og svar i Os kommune. 
Vi ønskjer å vite meir om korleis du vel å kontakte oss i kommunen i dag - og kva vi kan gjere for å gi deg endå betre service når vi blir Bjørnafjorden kommune i 2020.

Publisert 02.10.2018
Gnistregn KLEM 1

I sommar utlyste planavdelinga i Os kommune ein fotokonkurranse på Instagram i samband med ny kommunedelplan for klima, energi og miljø, populært og forkorta kalla KLEM
Fleire hundre flotte bilete med tema klima, energi og/eller miljø blei registrerte med emneknaggen #klemos innan fristen gjekk ut 4. september.
Her kan du sjå alle vinnarbileta frå KLEM-konkurransen.

(Foto: Paulius Kumpys)

Publisert 28.08.2018
solnedgang_i_skog

"Takk, bare bra..." er kurset for deg som kjenner deg nedstemt og for deg som ønskjer å førebygge depresjon. Kursstart er tysdag 2. oktober, kl. 12.30-14.30 på Os rådhus.

På kurset vil du lære deg hjelp til sjølvhjelp, slik at du kan få det betre.

 

Publisert 23.08.2018
Kunst for augneblinken

Denne hausten vil Os kommune og Oseana i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken tilby ein serie tilrettelagde omvisningar for demente i Griegsamlinga i Oseana.
 

Foto: KODE

Publisert 06.07.2018
Bubilparkeringskilt1

Os Hamn aukar kapasiteten for parkering av bubilar i helgene denne sommaren.

 

Publisert 06.07.2018
fotokonkurranse KLEMOS 1

Er du ein dyktig hobbyfotograf? Eller berre glad i å ta gode bilete? Vi utlyser ein eigen fotokonkurranse! Temaa for konkurransen er klima, energi og miljø. Dei beste bileta vil få gode premiar og ein sentral plass i den nye klima-, energi- og miljøplanen (KLEM-planen) for Os kommune. Du deltar ved å nytte emneknaggen #klemos.  

Publisert 06.07.2018
Spørsmålsteikn kommunevåpen

Du kan no søkja om å få vera med i konkurransen om å formgje kommunevåpenet til nye Bjørnafjorden kommune. Søknadsfrist for denne prekvalifiseringa er 20. august.

   

Publisert 28.06.2018
Leikeapparat på Kyrkjeflaten

Fredag 29. juni står to splitter nye leike- og klatreapparat klare for leik og moro på Kyrkjeflaten i Os sentrum. Os Asvo har produsert apparata, som er av same type som klatreparkane Høyt og Lavt brukar.
Kom og leik!

(Foto: Midtsiden)

Publisert 26.06.2018
bonde_kalv

Stiftinga Hordaland Landbruksselskap ber om forslag til kandidatar til "Fabrikkeier Anton Mindes Ærespris for framifrå gardsdrift"

Publisert 15.06.2018
Eldre_dame_pleier_72dpi

Er du mottakar av heimebaserte tenester i Os kommune? 
No kan du kommunisere med heimehjelpa og heimesjukepleia via nettstaden helsenorge.no. Her finn du oversikt over alle avtalane dine, og kan raskt, trygt og enkelt endre på tenester, til dømes avbestille heimehjelp.

Os kommune er ein av dei første kommunane i landet som tilbyr ein digital plattform for å kontakte helsetenester i kommunen. Dette er den første digitale tenesta vi lanserer ut til mottakarane av helsetenester i kommunen vår.

På nettstaden helsenorge.no finn du ei samla oversikt over helse- og omsorgstenestene du brukar, inkludert tenestene du får i heimen din.

Publisert 14.06.2018
bålbrenning

Sidan søndag 27. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i Os kommune oppheva for denne gong.

 

 

 

Publisert 07.06.2018
Utstilling kommunevåpen 2

Alle 6. klassingane i Fusa og Os fekk i vår invitasjon til å teikne sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

Her kan du sjå alle dei innsendte forslaga i elektronisk utgåve, sorterte etter skule.

 

Publisert 05.06.2018
2000x2000Støttekontakt

Os kommune søker fleire støttekontaktar til sine nettverk. Du kan enkelt registrere di interesse som støttekontakt ved å fylle ut dette elektroniske interesseskjema. Her skriv du inn informasjon om deg sjølv og eit kort motivasjonsbrev. Du vil bli kontakta av ansvarleg for oppfølging av støttekontaktar som ligg under kultureininga i Os kommune. I vurderinga av din søknad vil alder, kjønn, personlegdom og interesser spele ei avgjerande rolle når vi skal kople støttekontakt og tenestemottakar.

 

 

Publisert 04.06.2018
Vannscooter 2 Midtsiden

Båtsesongen er i gang og det er mange som brukar dagane på sjøen. Større fritidsbåtar, padlarar, småbåtar og vannscootere skal alle ferdast på sjøen. Dei neste månadane er det stor trafikk i Os hamn og i skjergarden i kommuen vår. Det er difor viktig å minne innbyggare og tilreisande på at alle skal vise omsyn når dei ferdast på sjøen.