Publisert 04.09.2019

 

 

Oppdatert: Det er 30 plassar på den nye parkeringsplassen, for deg som tar buss eller samkøyrer med andre på veg til byen. Her kan du stå gratis inntil 20 timar.
Du treng altså ikkje ha periodebillett på bussen for å parkere på denne plassen, slik vi tidlegare opplyste om.
Les meir i denne artikkelen frå Midtsiden.​​​​​​​

Publisert 03.09.2019

"Takk, bare bra..." er kurset for deg som kjenner deg nedstemt og for deg som ønskjer å førebygge depresjon. Kursstart er tysdag 24. september, kl. 12.30-14.30 på Os rådhus.

På kurset vil du lære deg hjelp til sjølvhjelp, slik at du kan få det betre.

 

Publisert 03.09.2019

 

 

 

Bunadbonanza!
Ei feiring av bunadane i Bjørnafjorden kommune

Utstilling i Griegsamlingen, Oseana kunst- og kultursenter
2. november 2019 – 5. januar 2020

Bunadane i Bjørnafjorden fortel spennande og fargerike historier om bjørnafjordingar gjennom tidene. I november opnar utstillinga «Bunadbonanza!» i Griegsamlingen i Oseana kunst- og kultursenter.
Fusa husflidslag, Os husflidslag, Oseana og Bjørnafjorden kommune står bak denne utstillinga som, omkransa av landskapsmåleri og andre verk frå Griegsamlingen, samlar bunadar til ei storslått feiring av fellestrekk og variasjonar i den rike og høgst levande bunadtradisjonen i regionen vår.

Les meir om utstillinga på bjornafjordenkommune.no

Publisert 26.08.2019

 

Os eldreråd, Os pensjonistforening og Os kommune inviterer til datakafé for seniorar, måndag 2. september kl. 10 - 12 i Os eldresenter, Hamnevegen 40.

Instruktørar frå Sparebanken Vest i Os og Nordea vil gi deg ein-til-ein-opplæring, og hjelpe deg med Bank-ID, nettbank og Vipps. Os og Fusaposten vil hjelpe deg med digital pålogging til avisa. Ta med nettbrett, mobiltelefon, kodebrikke og legitimasjon. Vel møtt!

Publisert 26.08.2019

Os helsestasjon og Os Røde Kors tilbyr førstehjelpskurs retta mot deg som er småbarnsforelder eller har omsorg for barn. Første kurs blei halde i juni, og interessa var så stor at det blir eit nytt kurs 4. september kl 1800-2100. Kursstad er Røde Kors-huset i Kolskogheiane. Her kan du lese meir om kurset og melde deg på. 

Publisert 23.08.2019

Onsdag 21. august sendte vi ut kokevarsel til abonnentar som får vatn frå høgdebassenget på Bjørnen (området er markert på kartutsnittet).
Årsaken var at rutinemessige vassprøver viste indikasjonar på forureining. To ny prøver, tatt med 24 timars mellomrom, viser at det ikkje er forureining i vatnet. Kokevarselet er difor oppheva.

Alle berørte har fått melding om at kokevarselet er oppheva.

 

Publisert 14.08.2019

 

Frå torsdag 15. august blir gata Øyro frå hjørnet Nordisk rom/Apoteket til Torggata einvegskøyrd for å betre trafikkavviklinga på Osøyro.

Dette betyr at du kan køyre inn til Osøyro frå Byvegen-sida, men ikkje tilbake same veg.
Sjå skiltplan (PDF, 179 kB)

Publisert 13.08.2019

 

Sjå oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna.

Publisert 13.08.2019

 

Den ordinære førehandsstemminga starta måndag 12. august og held fram til fredag 6. september 2019. Du kan førehandsstemme til kommune- og fylkestingsvalet i både Os og Fusa kommunar.

Publisert 05.08.2019

 

Har du starta eller kjenner du til ei vellukka bedrift som driv berekraftig med utgangspunkt i landbruket og bygdene sine ressursar?
Då kan du nominere bedrifta til Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019.

Publisert 29.07.2019

Skilt / logo: Vi har en hjertestarter

Nettstaden 113.no er eit nasjonalt register over hjartestartarar. Registrering her kan vere avgjerande ved hjartestans.
 
I Helse Bergen sitt opptaksområde er det i snitt 25 personar kvar månad som får hjartestans. Fire av desse (ca. 15%) har fått behandling med hjartestartar av lekfolk før helsepersonell er framme på staden. Helse Bergen opplyser at tidleg bruk av hjartestartar gir betre overleving ved hjartestans utanfor sjukehus. Ved å registrere fleire hjartestartarar, kan bruken av dei bli langt betre.

Registrerte hjartestartarar på 113.no er synlege i AMK-sentralen sitt kartverk. Ved hjartestans kan 113-operatøren be personar på staden hente hjartestartar på spesifikk adresse. 113-operatøren rettleier innringar i hjarte-lunge-redning (HLR) og forklarar korleis hjartestartaren skal brukast. Defibrillering med hjartestartar kan gjerast samstundes med HLR. Jo fleire hjartestartarar som blir registrert, jo fleire personar kan få tidleg defibrillering ved hjartestans. Tilgang til hjartestartarar gir betre tryggleik i akutte situasjonar.

Per i dag viser 113.no sitt oversiktskart 22 hjartestartarar i Os, fordelt på kommunale bygg, bedrifter, idrettslag og organisasjonar, og nokre på private adressar. Veit du om fleire? Os kommune oppmodar alle bedrifter og foreiningar om å registrere hjartestartarane sine på 113.no.

Dersom du har ansvar for ein hjartestartar som alt er registrert, sjekk gjerne på kartet at han er heilt riktig plassert, og at det er godt forklart kvar han er å finne. Spart tid kan redde liv!    

Publisert 17.07.2019

Det går unna i den nye aktivitetsparken ved gjestebrygga. Kvar dag sidan opninga av pumptracken for tre veker sidan har fartsglade unge osingar i hopetal kost seg på sykkel og sparkesykkel. 
Føretrekker du kanskje ein sosial ferieaktivitet i litt lågare tempo? Ta med deg venegengen og bocciakulene og innta sandgropa like ved! Eller kva med å utfordre naboen til ein uhøgtideleg bocciaduell? Det kan godt hende de får publikum, for her finst benkar for dei som berre vil slappe av og følge med på sommarlivet i hamna.   

Publisert 08.07.2019

Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Då er det ditt ansvar å sørge for fri sikt.
Fri sikt ved avkøyrsler og mot vegkryss er rett og slett livsviktig. Dårleg sikt er ein medverkande årsak til meir enn tre av ti dødsulukker på sykkel. 

Nokre greie tommelfingerreglar:  

  • Ved kryss og avkøyrsler skal vegetasjonen vere maks ein halv meter høg.
  • Buskar og tre på eigedommen din må ikkje vekse ut over fortauet og vegen. 
  • Før skulestart er det ekstra viktig at du har klipt hekken. 

Du finn regelverk og illustrasjonar både hos Statens vegvesen og i denne i denne brosjyren frå Os kommune.
Ill.foto: Statens vegvesen / Dag A. Nordsveen

Publisert 03.07.2019

Då planavdelinga i Os kommune i 2016 varsla oppstart av ny arealplan, kom det inn heile 300 innspel. Rundt 200 av dei blei tekne med i det vidare arbeidet, og etter fleire rundar med politisk behandling er det ferdige planforslaget no lagt ut til offentleg ettersyn. "Kommuneplan for Os 2019-2030 Arealdelen - Planskildring" erstattar gjeldande arealplan, som blei vedteken i 2012.  

 

Publisert 02.07.2019

Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikre at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme. I Os kan du stemme i Os rådhus i Kommunetorget sine opningstider, kl 8-17 om måndagen, og 8-15 tysdag til fredag.
Perioden for vanleg førehandsstemming er 12. august til 6. september, og sjølve valdagen er måndag 9. september. 

Til kommunestyret for Bjørnafjorden kommune kan du alt no stemme på ferdige lister med namn på alle kandidatane. Vallistene med kandidatane til fylkestinget i Vestland er ikkje klare enno, der er det førebels berre mogeleg å stemme på parti, ikkje på person. 

Kvar veljar kan berre stemme ein gong. Dersom du vil stemme både ved kommunevalet og fylkestingsvalet, må du altså gjere det samstundes.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme. Veljarar som ikkje er kjende for røystemottakar, må vise gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilete, posten sitt ID-kort, førarkort eller pass.
Godt val!