Publisert 15.01.2019

På grunn av arbeid med ventilasjonssystemet på Os rådhus, vil hovudinngangen til rådhuset vere utilgjengeleg frå og med torsdag 17. januar til og med torsdag 24. januar. Publikum kan nytte inngangen til Kommunetorget på Øyro-sida heile denne perioden.
Tysdag 22. januar vil heile parkeringsplassen på framsida av rådhuset vere avsperra mellom kl. 07.00 til 17.00. Sjå illustrasjon (klikk for større bilete).
 

Publisert 09.01.2019

Meld deg på foreldreførebuande kurs! Kurset er eit tilbod til førstegongsfødande som ønskjer å førebu seg på fødsel, amming, barseltid og foreldrerolla. Os helsestasjon og nærjordmorsenter er ansvarleg for kurset.
Foreldreførebuande kurs går over fire kveldar, fordelt på to veker. Kurshaldarar er jordmor, psykolog og helsesjukepleiar (tittelen som erstatta helsesøster frå 1.1.19). Kurset passar best rundt svangerskapsveke 30. Kursdeltakarane er vordande mødrer saman med vordande fedrar, medmødrer, bestemødrer og andre støttepersonar. Det blir seks kurs i 2019.  

Kursdatoar og meir informasjon finn du her

Publisert 09.01.2019

Onsdag 9. januar klokka 12 vil Sivilforsvaret gjennomføre ei varslingsprøve over dei offentlege lydgivarane i Os.
Du vil høyre signalet "Viktig melding - lytt på radio", som består av tre signalseriar med tre lange støt, med eit opphald på eitt minutt mellom seriane.

Publisert 04.01.2019

Os kommune har tilsett Elin Bryn Thorsen (29) som ny næringssjef. Bryn Thorsen har ein mastergrad i entreprenørskap og innovasjon fra NTNU, og kjem frå stillinga som fagansvarleg for høgare utdanning i Ungt Entreprenørskap Telemark. Ho vil ta til i stillinga 1.april.

Publisert 03.01.2019

Måndag 7. januar klokka 18.00 blir det oppstartmøte på Kuhnletunet dagsenter. Møtet er for deg som har eller har hatt brystkreft, eller som er berar av BRCA1/BRCA2. Pårørande er òg velkomne. (Foto: Steffen Aaland/Kreftforeningen)

Publisert 02.01.2019

Skular, barnehagar, lag og organisasjonar kan søkje Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland om tilskot til gjennomføring av lokale trafikksikringsarrangement, til dømes haldningsskapande og førebyggjande arbeid. 

Midlane blir delte ut tre gonger i året.
Søk innan 15. januar, 1. mai og 1. september 2019.

Les meir og søk på Hordaland fylkeskommune sine nettsider

Publisert 19.12.2018
UKM Os og Fusa

Er du mellom 11 og 20 år? Driv du med noko på fritida som du vil visa til  andre? Då er UKM noko for deg. Laurdag 9. mars blir det felles lokal mønstring for Os og Fusa. Påmeldingsfristen er 3. mars.

Publisert 17.12.2018

No kan du sjå direkteoverføring av kommunestyremøta i Os, via Os kommune sin eigen nett-tv-kanal. Du kan òg sjå møte i opptak, og enkelt klikke deg inn på kvar enkelt sak.

Du sjølv kan velje kva kamera du vil sjå på. Vi har eitt kamera mot talarstolen, eitt oversiktskamera over salen og eit kopla til lerretet, slik at du kan sjå eventuelle presentasjonar.

Første møte ut er kommunestyremøtet tysdag 18. desember 2018.

På saklista står mellom anna parkeringsløysing for Osøyro, budsjett 2019 og Familiens hus. Klikk her for å sjå Kommune-TV

 

Publisert 14.12.2018
trygg-utrygg-is

Os brann og redning var ute og målte isen i dag 14. desember 2018. Kommunen sjekker følgjande vatn i Os: Ulvenvatnet sør (Moberg), Ulvenvatnet nord (Sigurdsvika), Banktjørn, Gåsakilen og Lekvenvatnet. 

Ingen vatn i Os har farbar is.

Følg oppdaterte målingar og les meir om korleis vi måler isen.

Publisert 14.12.2018
baronplassen

Innstilling til budsjett frå Os formannskap er lagt ut til offentleg ettersyn, og budsjettframlegga frå partia er no klare. 

Publisert 10.12.2018

Os kommune brøyter og strør dei kommunale vegane i perioden 31. november til og med 31. mars. Vi brøyter òg nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Har du tips om glatte strekningar? Ring Teknisk vakt på 982 34 440

Publisert 07.12.2018

Her kan du sjå alle dei innkomne forslaga til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune.

Juryen har innstilt forslag nummer 22 til behandling i Fellesnemnda måndag 10. desember.
Endeleg avgjerd blir tatt i eit felles kommunestyremøte for Os og Fusa i februar 2019. Formgivarane er førebels anonyme. Namnet på vinnaren vil bli offentleg først etter kommunestyremøtet.

I juryen sit Erik Vangsnes (kulturleiar Fusa), Lisbeth Axelsen (kultursjef Os), Atle Kvåle (ordførar Fusa), Terje Søviknes (ordførar Os), Christian Fredrik Fotland (rådmann Os), Nils-Petter Borge (rådmann Fusa) og ein ekstern kunstfagleg konsulent.

Publisert 05.12.2018

Dei tre siste bølgjebrytarane til Os hamn skal på plass. Arbeidet med plassering og fortøying vil starte fredag 7. desember 2018, og halde på i 3-4 veker.

Arbeidet vil føre til ein god del aktivitet i hamnebassenget utanfor Osøyro. Vi ber alle som nyttar og ferdast i området om å vise omsyn medan arbeidet pågår.

Bølgjebrytarane skal gjere Os hamn meir gjestmild og mindre utsett for vêr og vind.

(Illustrasjonsbilete: ABO Plan & arkitektur/Os kommune)

Publisert 26.11.2018

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RFU) i Os kommune inviterer til markering av den internasjonale dagen for menneske med funksjonshemming i Tunet kyrkje- og kultursenter 3. desember, kl. 10 -12.

Opningstale ved varaordførar Marie M. Bruarøy og innlegg frå rådmann Christian Fredrik Fotland.

Ring RFU-leiar Harald Norheim på telefon 913 30 228 for førehandskjøp av billettar kr 100,-

Vel møtt!

Publisert 26.11.2018

Frivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskot frå Nasjonal tilskuddsordning for lavinntekstfamilier.

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldras inntekt og sosiale situasjon. 

Søknadsfrist for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018.