Publisert 01.10.2019

  - Det er ei glede å melde at Jarle Kvalvik har takka ja til stillinga som kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune, seier rådmann Christian Fredrik Fotland.

Jarle Kvalvik (50) har lang fartstid frå offentleg sektor. I dag er han kommunalsjef for tekniske tenester i Askøy kommune. Før dette var han utbyggingssjef i Bergen kommune, der han hadde ansvar for heile investeringsporteføljen til kommunen.

Med ein master i Facility Management, ingeniør i marinteknikk og masterprogram i økonomi og leiing, har Kvalvik ei solid utdanning innan både tekniske fag og økonomisk/administrative fag,

Kvalvik har også vore kommunalsjef i Øygarden kommune,  driftsdirektør i BOB og leiar for UiB  Eiendom.

Oppstartstidspunkt er ikkje avklart enno. Lisbeth Axelsen held fram som konstituert kommunalsjef for Samfunnsutvikling fram til Kvalvik startar.

Publisert 30.09.2019

Tysdag 1. oktober kl. 12.00 inviterer Os eldreråd seniorar frå Fusa og Os til samling i Os eldresenter for å markere FNs internasjonale dag for eldre.
Ordførar Terje Søviknes held opningstale, og kommunalsjef Monica Totland Melvold orienterer om "Omsorgstrappa". Ella Marie Brekke Vangsnes kåserer om gamle Ous herred, før programmet blir runda av med lunsj og hyggjeleg samvær. 
Du kan kjøpa billett i Os eldresenter måndag, onsdag og fredag mellom kl. 10 og 14, eller hos Bjørn Sivertsen i Os eldreråd på tlf. 913 83 884. Pris: kr 100. Vel møtt! 

Publisert 30.09.2019

 Den 26. september 1944 naudlanda eit fly frå det kanadiske flyvåpenet i ein potetåker på Søre Neset. Alle dei seks i besetninga var uskadde, men naudlandinga var startskotet for ei dramatisk katt-og-mus-jakt.

«Halve Os» hjelpte til med å halde dei seks i dekning i to veker medan 4000 tyske soldatar leita etter rømlingane.
Kanadiarane blei frakta frå stad til stad av ulike osingar, som alle risikerte livet om dei blei oppdaga av tyskarane. Etter to nervepirrande veker i skjul, blei dei seks frakta i fiskebåten «Snøgg» til Austevoll, kor Shetlands-Larsen førte dei trygt over til England.

4.-6. oktober vil Os Sogelag, Os Turlag, Samnager Turlag, Os Rotary og Os kommune markere at det er 75 år sidan osingane og den hemmelege norske militærorganisasjonen Milorg utførte denne spektakulære redningsaksjonen.

Her kan du lese minneskriftet frå Os sogelag (PDF, 2 MB)


 

 

Publisert 26.09.2019

No skal grusplassane etter Circle K-stasjonen og den gamle brannstasjonen bli retta ut, få asfalt og oppmerkte parkeringsplassar. Arbeidet startar om kvelden søndag 29. september og varar til og med onsdag 2. oktober.
Medan du ventar på dei nye parkeringsplassane, kan du parkere gratis i inntil 8 timar ved Vognhallen, Oseana, langs Byvegen (nedanfor Os barneskule), ved Kløvertun og Landboden. Du kan òg parkere i inntil 24 timar ved Os næringspark i Holtbrekka.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Odd-Helge Henriksen i Prosjektavdelinga i Os kommune på telefon 905 77 430.

Publisert 16.09.2019

Bebuarane på Stegen og Grantun bufellesskap skal få eit betre og større tilbod om arbeid og aktivitetar. Bebuarane i desse to bufellesskapa er vaksne med alvorlege psykiske lidingar. Les meir om Grantun og Stegen her.
Har du verktøy, materialar, plantar, hageutstyr eller handverksutstyr som du kan dele med dei, slik at dei kan kome i gang?

Å vere i aktivitet, ha arbeidsoppgåver og skape noko gir mange av oss glede og meining i kvardagen. Det er godt dokumentert at aktivitet gir betre psykisk helse, anten det er fysisk aktivitet eller anna arbeid. Samstundes er menneske med psykiske lidingar mindre aktive enn resten av befolkninga.

Dette ønskjer dei tilsette ved Stegen og Grantun bufellesskap å gjere noko med.

- Det er få tilbod om verna arbeid til målgruppa vår, og vi ser at steget er stort når det gjeld å kome i gang med faste arbeidsavtalar. Difor ønskjer vi å legge til rette for at bebuarane kan få prøve seg på mindre arbeidsoppgåver på avdelinga, fortel avdelingsleiar for bufellesskap psykisk helse i Os kommune, Marie Therese Bjørdal og miljøarbeidar Lars Petter Grønvigh.

Dette ønskjer Stegen og Grantun å få til:

  • Bygge opp mindre uteplassar på området
  • Bygge hagemøblar
  • Plante frukttre
  • Lage drivhus og grønnsakshage
  • Bygge sykkelskur
  • Tilby fleire innandørsaktivitetar, som måling, teikning, matlaging og diverse handarbeid
  • Renovere gamle stolar og liknande til eige bruk.
  • Bygge hønsehus og kjøpe høner

 

Publisert 16.09.2019

 Fem av dei sju partia som fekk plass i Bjørnafjorden kommunestyre etter valet 9. september, er einige om at den nye kommunen skal styrast av Arbeidarpartiet (8 mandat), Senterpartiet (5 mandat), Miljøpartiet Dei Grøne (3 mandat), SV (1 mandat) og KrF (1 mandat). 

Trine Lindborg frå Arbeidarpartiet blir ordførar, medan Harald Lekven frå Senterpartiet blir varaordførar.

Lindborg jobbar i dag i Equinor, medan Lekven er pensjonert politimann med deltidsjobb for Haakonsvern i Ulven leir.

Kommunestyret i Bjørnafjorden konstituerer seg 29. oktober 2019.

Publisert 16.09.2019

Måndag 23. september, kl. 18.30
Barnebarn gjer livet rikare for dei fleste besteforeldre. Korleis kan besteforeldre gjere livet til barnebarna betre og rikare?

Sanitetsforeiningane i Os, Folkeakademiet i Os og Os kommune inviterer til foredrag med Arne Klyve i auditoriet på Nore Neset ungdomsskule måndag 23. september klokka 18.30.

Kaffi/te og enkel servering. Gratis inngang. Velkommen til alle interesserte (det er ikkje eit krav at du er bestemor eller bestefar)!

Publisert 16.09.2019

Omvisninga i Griegsamlingen er eit gratis tilbod til menneske med demens og følgjeperson. Du treng ikkje forkunnskap, og omvisninga blir spesielt tilrettelagd for dei påmelde.
Vi sluttar av med kaffi og ein hyggeleg prat.
Avgrensa tal på plassar.

Publisert 11.09.2019

No er det berre å etla seg te!* Kulturminnedagane held fram, og torsdag 12. september er det på Os folkebibliotek det skjer. Frå klokka 14.00 kan alle barn ta fantasien i bruk, og teikna framtidas museum. Kva blir å finna der? iPad-en og Gameboyen, kanskje? Teikningane blir stilte ut på biblioteket.
Klokka 19.00 kjem Åsmund Lien for å snakka om bokprosjektet "Ord og uttrykk frå Os". Kultureininga i Os kommune har plukka frå dei innsamla dialektorda frå Os og laga Os-ordspelet, som blir presentert før foredraget. Kortstokken er trykt opp i avgrensa opplag, og er til sals for kr 100 under arrangementet. 
På bilblioteket kan du dessutan laga din eigen "button" med Os-uttrykk. Finn din favoritt! Er det skjykkjeskukkjen, kanskje? Eller slonkjo? Geitavis? Hantikka? 

*Etla seg te = Gjere seg klar

Publisert 11.09.2019

 Personstemmer og slengjarar (personstemmer frå dei som stemmer på eit anna parti) er talde opp, og valstyret for Bjørnafjorden kommune si møtebok er godkjent.

Her kan du sjå dei 35 representantane i Bjørnafjorden kommunestyre, pluss kor mange personstemmer og slengjarar dei fekk.

Publisert 06.09.2019
stortingsval2017

 

Valsekretariatet i Bjørnafjorden kommune håpar denne informasjonen kan bidra til ei så smidig valavvikling som mogeleg for både media og oss som jobbar med den praktiske gjennomføringa på valdagen 9. september.

Publisert 05.09.2019

Laurdag klokka 11 bles Os skulekorps i gang Kulturminnedagane 2019 i Os - ei heil veke med trivelege og lærerike arrangement for folk i alle aldrar. Kulturminnedagane (European Heritage Days) går føre seg over heile Europa i midten av september kvart år. Målet er å feira og formidla den mangfaldige kulturarven. Frivillige organisasjonar, museum og kommunar er blant dei som står bak hundrevis av aktivitetar i Noreg. God fornøyelse!

 

Publisert 04.09.2019

 

 

Oppdatert: Det er 30 plassar på den nye parkeringsplassen, for deg som tar buss eller samkøyrer med andre på veg til byen. Her kan du stå gratis inntil 20 timar.
Du treng altså ikkje ha periodebillett på bussen for å parkere på denne plassen, slik vi tidlegare opplyste om.
Les meir i denne artikkelen frå Midtsiden.​​​​​​​

Publisert 03.09.2019

"Takk, bare bra..." er kurset for deg som kjenner deg nedstemt og for deg som ønskjer å førebygge depresjon. Kursstart er tysdag 24. september, kl. 12.30-14.30 på Os rådhus.

På kurset vil du lære deg hjelp til sjølvhjelp, slik at du kan få det betre.

 

Publisert 03.09.2019

 

 

 

Bunadbonanza!
Ei feiring av bunadane i Bjørnafjorden kommune

Utstilling i Griegsamlingen, Oseana kunst- og kultursenter
2. november 2019 – 5. januar 2020

Bunadane i Bjørnafjorden fortel spennande og fargerike historier om bjørnafjordingar gjennom tidene. I november opnar utstillinga «Bunadbonanza!» i Griegsamlingen i Oseana kunst- og kultursenter.
Fusa husflidslag, Os husflidslag, Oseana og Bjørnafjorden kommune står bak denne utstillinga som, omkransa av landskapsmåleri og andre verk frå Griegsamlingen, samlar bunadar til ei storslått feiring av fellestrekk og variasjonar i den rike og høgst levande bunadtradisjonen i regionen vår.

Les meir om utstillinga på bjornafjordenkommune.no