Publisert 23.10.2019

Elevane i Os trivst på skulen, og resultata frå nasjonale prøvar syner ei positiv utvikling over tid. Det er kortversjonen av Tilstandsrapport for barnehage og skule 2019, (PDF, 5 MB) som oppveksteininga presenterte for Os kommunestyre i går.

Publisert 21.10.2019

 Os eldreråd, Os pensjonistforening og Os kommune inviterer til datakafé for seniorar, måndag 28. oktober kl. 10-12 i Os eldresenter, Hamnevegen 40.

Instruktørar frå Sparebanken Vest i Os vil gi deg ein-til-ein-opplæring, og hjelpe deg med Bank-ID, nettbank og Vipps. Os og Fusaposten vil hjelpe deg med digital pålogging til avisa. IT-Hjelpa i Os kommune stiller òg, for å gi tips om bruk av nettsider.
Ta med nettbrett (viss du har), mobiltelefon, kodebrikke og legitimasjon.
Påmelding til Ernst Hoff på telefon 982 46 911 eller e-post: hoffernst@gmail.com

Vel møtt!

Publisert 18.10.2019

  Ver ein ekstra god venn mellom 24. oktober og 3. november! Då går nemleg Venneveko 2019 av stabelen, med mange ulike arrangement og aktivitetar i vennskapens teikn.

Kva med å ha ein hemmeleg venn på arbeidsplassen, skulen eller barnehagen? Det er mykje vi kan gjere for å vise andre godheit og omsorg, berre fantasien set grenser.

 

Publisert 17.10.2019

Det finst 20 millionar refleksar i norske heimar, men så lenge dei ligg i ei skuff, gjer refleksbanda, -brikkene og -vestane ingen nytte. I dag er det Refleksdagen, ei årleg markering i regi av Trygg Trafikk. Ei undersøking viser at ni av ti nordmenn meiner refleks hjelper for å bli sett i mørkret, likevel er det berre fire av ti som alltid brukar refleks når det er mørkt. Kvifor? Vi gløymer det, og dei vaksne er verstingane. 

Går du utan refleks, har ein bilist som køyrer i i 50 km/t berre to sekunder på å sjå deg. Brukar du refleks, ser bilisten deg ti sekund tidlegare. Halvparten av alle norske bilistar har opplevd å nesten køyre på nokon, fordi dei ikkje har sett dei i mørkret. Det er heldigvis lett å gjere noko med. Os kommune sluttar seg til oppmodinga frå Trygg Trafikk: Bruk fem minutt i dag på å feste refleksar på jakker, sekkar og bagar. Då er du mykje tryggare langs vegen i dei mørke månadene som kjem.  

 

Publisert 17.10.2019

Bli med å lage den største og flottaste pepparkakebygdo Os har sett! Vi ønskjer oss favorittbygget ditt eller  favorittstaden din i pepperkakedeig. Du kan gjerne bake skulen, barnehagen eller arbeidsplassen din, eller kanskje huset der du bur? Alle får sjølvsagt full kunstnerisk fridom! 
I år blir Pepparkakebygdo å finne i Brugata, i lokala der det før var apotek. Den offisielle opninga blir under fakkelfredag 29. november. For å få tid til å bygge ei staseleg pepparkakebygd, må vi få alle bidraga måndag 25. november. Blir du med? Meld frå til kulturkonsulent Stine Kobbeltvedt stko@os-ho.kommune.no eller leiar for Os sentrumsforening Jeanett Kallekleiv jeanett@ossentrum.no.

Publisert 11.10.2019

Den 20. oktober kan søndagsturen din utgjere ein skilnad. Då går TV-aksjonen 2019 av stabelen, til inntekt for CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. TV-aksjonen skal gi kvinner mogelegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få stemma si høyrt. 
I Os trengst 200 bøsseberarar for å dekke heile bygda. Koordinator for aksjonen i Os kommune, Tove Hille, er halvvegs til målet, med om lag 100 registrerte så langt. Bøsseberarane går i om lag to timar mellom klokka 15.00 og 18.00. Du kan melde deg som bøsseberar på blimed.no eller til Tove Hille på tlf. 916 72 910. Bli med! Din innsats kan bety mykje for mange. 

Publisert 10.10.2019

Verdensdagen for psykisk helse blir markert 10. oktober, men det å leve etter psykevettreglane er like viktig kvar einaste dag. Årets tema er #gitid, og handlar om at vi må vere romslege med både oss sjølve og kvarandre. Kva med å spørje nokon om korleis dei har det i dag? Og ta deg tid til å verkeleg lytte til svaret? Ha ein god dag! 

Publisert 01.10.2019

  - Det er ei glede å melde at Jarle Kvalvik har takka ja til stillinga som kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune, seier rådmann Christian Fredrik Fotland.

Jarle Kvalvik (50) har lang fartstid frå offentleg sektor. I dag er han kommunalsjef for tekniske tenester i Askøy kommune. Før dette var han utbyggingssjef i Bergen kommune, der han hadde ansvar for heile investeringsporteføljen til kommunen.

Med ein master i Facility Management, ingeniør i marinteknikk og masterprogram i økonomi og leiing, har Kvalvik ei solid utdanning innan både tekniske fag og økonomisk/administrative fag,

Kvalvik har også vore kommunalsjef i Øygarden kommune,  driftsdirektør i BOB og leiar for UiB  Eiendom.

Oppstartstidspunkt er ikkje avklart enno. Lisbeth Axelsen held fram som konstituert kommunalsjef for Samfunnsutvikling fram til Kvalvik startar.

Publisert 30.09.2019

Tysdag 1. oktober kl. 12.00 inviterer Os eldreråd seniorar frå Fusa og Os til samling i Os eldresenter for å markere FNs internasjonale dag for eldre.
Ordførar Terje Søviknes held opningstale, og kommunalsjef Monica Totland Melvold orienterer om "Omsorgstrappa". Ella Marie Brekke Vangsnes kåserer om gamle Ous herred, før programmet blir runda av med lunsj og hyggjeleg samvær. 
Du kan kjøpa billett i Os eldresenter måndag, onsdag og fredag mellom kl. 10 og 14, eller hos Bjørn Sivertsen i Os eldreråd på tlf. 913 83 884. Pris: kr 100. Vel møtt! 

Publisert 30.09.2019

 Den 26. september 1944 naudlanda eit fly frå det kanadiske flyvåpenet i ein potetåker på Søre Neset. Alle dei seks i besetninga var uskadde, men naudlandinga var startskotet for ei dramatisk katt-og-mus-jakt.

«Halve Os» hjelpte til med å halde dei seks i dekning i to veker medan 4000 tyske soldatar leita etter rømlingane.
Kanadiarane blei frakta frå stad til stad av ulike osingar, som alle risikerte livet om dei blei oppdaga av tyskarane. Etter to nervepirrande veker i skjul, blei dei seks frakta i fiskebåten «Snøgg» til Austevoll, kor Shetlands-Larsen førte dei trygt over til England.

4.-6. oktober vil Os Sogelag, Os Turlag, Samnager Turlag, Os Rotary og Os kommune markere at det er 75 år sidan osingane og den hemmelege norske militærorganisasjonen Milorg utførte denne spektakulære redningsaksjonen.

Her kan du lese minneskriftet frå Os sogelag (PDF, 2 MB)


 

 

Publisert 26.09.2019

No skal grusplassane etter Circle K-stasjonen og den gamle brannstasjonen bli retta ut, få asfalt og oppmerkte parkeringsplassar. Arbeidet startar om kvelden søndag 29. september og varar til og med onsdag 2. oktober.
Medan du ventar på dei nye parkeringsplassane, kan du parkere gratis i inntil 8 timar ved Vognhallen, Oseana, langs Byvegen (nedanfor Os barneskule), ved Kløvertun og Landboden. Du kan òg parkere i inntil 24 timar ved Os næringspark i Holtbrekka.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Odd-Helge Henriksen i Prosjektavdelinga i Os kommune på telefon 905 77 430.

Publisert 16.09.2019

Bebuarane på Stegen og Grantun bufellesskap skal få eit betre og større tilbod om arbeid og aktivitetar. Bebuarane i desse to bufellesskapa er vaksne med alvorlege psykiske lidingar. Les meir om Grantun og Stegen her.
Har du verktøy, materialar, plantar, hageutstyr eller handverksutstyr som du kan dele med dei, slik at dei kan kome i gang?

Å vere i aktivitet, ha arbeidsoppgåver og skape noko gir mange av oss glede og meining i kvardagen. Det er godt dokumentert at aktivitet gir betre psykisk helse, anten det er fysisk aktivitet eller anna arbeid. Samstundes er menneske med psykiske lidingar mindre aktive enn resten av befolkninga.

Dette ønskjer dei tilsette ved Stegen og Grantun bufellesskap å gjere noko med.

- Det er få tilbod om verna arbeid til målgruppa vår, og vi ser at steget er stort når det gjeld å kome i gang med faste arbeidsavtalar. Difor ønskjer vi å legge til rette for at bebuarane kan få prøve seg på mindre arbeidsoppgåver på avdelinga, fortel avdelingsleiar for bufellesskap psykisk helse i Os kommune, Marie Therese Bjørdal og miljøarbeidar Lars Petter Grønvigh.

Dette ønskjer Stegen og Grantun å få til:

  • Bygge opp mindre uteplassar på området
  • Bygge hagemøblar
  • Plante frukttre
  • Lage drivhus og grønnsakshage
  • Bygge sykkelskur
  • Tilby fleire innandørsaktivitetar, som måling, teikning, matlaging og diverse handarbeid
  • Renovere gamle stolar og liknande til eige bruk.
  • Bygge hønsehus og kjøpe høner

 

Publisert 16.09.2019

 Fem av dei sju partia som fekk plass i Bjørnafjorden kommunestyre etter valet 9. september, er einige om at den nye kommunen skal styrast av Arbeidarpartiet (8 mandat), Senterpartiet (5 mandat), Miljøpartiet Dei Grøne (3 mandat), SV (1 mandat) og KrF (1 mandat). 

Trine Lindborg frå Arbeidarpartiet blir ordførar, medan Harald Lekven frå Senterpartiet blir varaordførar.

Lindborg jobbar i dag i Equinor, medan Lekven er pensjonert politimann med deltidsjobb for Haakonsvern i Ulven leir.

Kommunestyret i Bjørnafjorden konstituerer seg 29. oktober 2019.

Publisert 16.09.2019

Måndag 23. september, kl. 18.30
Barnebarn gjer livet rikare for dei fleste besteforeldre. Korleis kan besteforeldre gjere livet til barnebarna betre og rikare?

Sanitetsforeiningane i Os, Folkeakademiet i Os og Os kommune inviterer til foredrag med Arne Klyve i auditoriet på Nore Neset ungdomsskule måndag 23. september klokka 18.30.

Kaffi/te og enkel servering. Gratis inngang. Velkommen til alle interesserte (det er ikkje eit krav at du er bestemor eller bestefar)!

Publisert 16.09.2019

Omvisninga i Griegsamlingen er eit gratis tilbod til menneske med demens og følgjeperson. Du treng ikkje forkunnskap, og omvisninga blir spesielt tilrettelagd for dei påmelde.
Vi sluttar av med kaffi og ein hyggeleg prat.
Avgrensa tal på plassar.