Publisert 17.07.2019

Det går unna i den nye aktivitetsparken ved gjestebrygga. Kvar dag sidan opninga av pumptracken for tre veker sidan har fartsglade unge osingar i hopetal kost seg på sykkel og sparkesykkel. 
Føretrekker du kanskje ein sosial ferieaktivitet i litt lågare tempo? Ta med deg venegengen og bocciakulene og innta sandgropa like ved! Eller kva med å utfordre naboen til ein uhøgtideleg bocciaduell? Det kan godt hende de får publikum, for her finst benkar for dei som berre vil slappe av og følge med på sommarlivet i hamna.   

Publisert 08.07.2019

Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Då er det ditt ansvar å sørge for fri sikt.
Fri sikt ved avkøyrsler og mot vegkryss er rett og slett livsviktig. Dårleg sikt er ein medverkande årsak til meir enn tre av ti dødsulukker på sykkel. 

Nokre greie tommelfingerreglar:  

 • Ved kryss og avkøyrsler skal vegetasjonen vere maks ein halv meter høg.
 • Buskar og tre på eigedommen din må ikkje vekse ut over fortauet og vegen. 
 • Før skulestart er det ekstra viktig at du har klipt hekken. 

Du finn regelverk og illustrasjonar både hos Statens vegvesen og i denne i denne brosjyren frå Os kommune.
Ill.foto: Statens vegvesen / Dag A. Nordsveen

Publisert 03.07.2019

Då planavdelinga i Os kommune i 2016 varsla oppstart av ny arealplan, kom det inn heile 300 innspel. Rundt 200 av dei blei tekne med i det vidare arbeidet, og etter fleire rundar med politisk behandling er det ferdige planforslaget no lagt ut til offentleg ettersyn. "Kommuneplan for Os 2019-2030 Arealdelen - Planskildring" erstattar gjeldande arealplan, som blei vedteken i 2012.  

 

Publisert 02.07.2019

Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikre at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme. I Os kan du stemme i Os rådhus i Kommunetorget sine opningstider, kl 8-17 om måndagen, og 8-15 tysdag til fredag.
Perioden for vanleg førehandsstemming er 12. august til 6. september, og sjølve valdagen er måndag 9. september. 

Til kommunestyret for Bjørnafjorden kommune kan du alt no stemme på ferdige lister med namn på alle kandidatane. Vallistene med kandidatane til fylkestinget i Vestland er ikkje klare enno, der er det førebels berre mogeleg å stemme på parti, ikkje på person. 

Kvar veljar kan berre stemme ein gong. Dersom du vil stemme både ved kommunevalet og fylkestingsvalet, må du altså gjere det samstundes.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme. Veljarar som ikkje er kjende for røystemottakar, må vise gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilete, posten sitt ID-kort, førarkort eller pass.
Godt val! 

Publisert 24.06.2019

Sommaren er høgsesong for giftarmål, og kommunen har ansvar for borgarleg vigsel i Os. Men midt i all romantikken gjeld det å hugse på nokre praktiske ting, til dømes fristane for å sende inn dokument.
Brurepar som skal gifte seg borgarleg i Os mellom 10. juli og 25. august i år, må sende inn all påkravd dokumentasjon innan 30 juni. 
Er bryllaupsdatoen mellom 1. og 10. juli? Då må vi ha papira i hende seinast 15. juni.
Os kommune gratulerer, og ønskjer lukke til med førebuingane!  

Publisert 24.06.2019

Når du skal setje opp noko som er søknadspliktig, må du vanlegvis varsle naboen. Tidlegare fanst nabovarselet berre i papirformat, men no kan du velje å varsle digitalt. Her kan du sjå når du må varsle, og korleis du går fram. (ill. frå wikimedia) 

Publisert 24.06.2019

Veit du om ein brannfarleg situasjon hos nokon du kjenner eller bur i nærleiken av?
Branntips.no er ei ny nasjonal nettside der du kan melde frå til det kommunale brannvesenet om bekymringsfulle situasjonar som kan føre til brann. Du kan òg ringe Os brann og redning direkte på telefon 56 57 53 55.

Uansett kven eller kva bekymringa di gjeld, ønskjer brannvesenet å høyre frå deg. Saman kan vi unngå at brann oppstår og potensielt redde liv. Namnet ditt eller kontaktopplysningane dine vil ikkje bli delte med nokon utan ditt samtykke. Opplysningar du gir til brannvesenet blir behandla konfidensielt. Brannvesenet brukar berre kontaktinformasjonen din i tilfelle dei treng å stille deg nokre spørsmål om saka.

Takk for at du bryr deg!

Eksempel på bekymringsmeldingar:

 • Lagring eller hindringar i rømmingsveg
 • Personar som av ulike årsakar ikkje klarar å ivareta sin eigen branntryggleik og kanskje utgjer ein risiko for andre
 • Brann- eller byggtekniske manglar
 • Dårlege elektriske anlegg eller koplingar
 • Parkerte bilar eller anna som kan hindre brannbilen i å kome fram
 • Oppbevaring av gass i kjellar eller på loft

Les meir på branntips.no

Publisert 21.06.2019

I år som i fjor og året før det
Hugs, så ingenting anna enn bålet brenn ned:

Du treng ikkje løyve frå oss på Brann
Men du må love å bruke din sunne forstand

Er du grunneigar der bålet skal stå?
Viss ikkje, hugs å melde ifrå

Skal bålet i eit friluftsområde brenne
må du først til Os kommune deg vende

Alle bål skal ha ein ansvarleg 
Som passar på at det ikkje blir farleg

Han må kunne ringe oss på 1-1-0
Og ikkje finne på noko tull

Sløkkeutstyr skal alle bål ha
Bøtter med vatn passar bra

Eit stort bål gir mykje glede
Men dropp lettantennelege klede!

Dersom nokon blir brent
Kjøl straks ned med masse vatn, ikkje vent!

Dersom det er behov for det,
ring så medisinsk nødhjelp på 1-1-3

Bålet skal brenne fint og heilt ned 
av pallar, avkapp og ubehandla tre

Tenk at nokon på bålet lassar
plast, boss og gamle madrassar!

Det ville jo aldri du ha funne på
men det er viktig å passe på andre nå

Bålet må vere heilt sløkt når de går frå festen
Rydd opp, ta med spikrar og plukk opp resten

Ha ein trygg og fin sankthans med moro og kos!
Helsing frå oss på Brann og redning i Os

Publisert 18.06.2019

Den 9. september skal det veljast representantar til det første kommunestyret i  Bjørnafjorden kommune.
Vi treng enno nokre fleire valmedarbeidarar til fleire av vallokala.
Er du interessert? Les meir og registrer deg her!    

Publisert 17.06.2019

Fredag 21. juni inviterer Os frivilligsentral i samarbeid med Fjordfolk til gratis turar med Bygstadskipet. Det staselege fartøyet er ein nedskalert tru kopi av Gokstadskipet, 38 fot langt, med ti årepar (og for sikkerhets skuld ein liten motor). 
Turane går frå Oselvarnaustet mellom klokka 12 og 16. Det er plass til 15 om bord, og kvar tur blir på maks ein time, avhengig av kor mange som melder seg på. Undervegs fortel skipper Helge Kårstad vikinghistorier. 
Vil du vere med? Send ein e-post snarast til thh@os-ho.kommune.no. Har du spørsmål? Ring Tove Hille på 91672910 eller 56575263. 

Publisert 04.06.2019

Os helsestasjon og Os Røde Kors tilbyr førstehjelpskurs retta mot deg som er småbarnsforelder eller har omsorg for barn.
Det første kurset blir halde onsdag 12. juni kl 1800-2100 på Røde Kors-huset i Kolskogheiane. Dersom det er stor interesse, kjem det til å bli sett opp fleire kurs.
Her kan du lese meir om kurset og melde deg på.

Publisert 28.05.2019

 

Onsdag gjer Tenesteutvalet sin debut på Os kommune-TV.  På den svært rikhaldige saklista står mellom anna

 • resultat av Ungdata-undersøkinga 2019
 • resultat og oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkinga 2018
 • status for pedagognorm i grunnskulen
 • forslag til vidare satsing "Ungdom i Os"

Sjå møtet direkte frå klokka 9 onsdag 29. mai eller i opptak her.

Publisert 24.05.2019

Os kommune sender normalt ut faktura for kommunale gebyr (vatn, avløp, feiing, tøming av kloakk/septik) fire gonger i året. No kan du velje å få faktura månadleg i staden.
Då blir totalbeløpet delt på 12 terminar, i staden for på fire.


Les dette før du bestiller: 

 • Står du som fakturamottakar på fakturaen for kommunale gebyr frå Os kommune eller er ein annan person i husstanden registrert som mottakar? Berre fakturamottakar kan gjere endringar i samband med fakturaen.
 • Månadleg faktura føreset at du har avtale om avtalegiro, e-faktura, Vipps efaktura eller Digital postkasse med Os kommune.
 • Avtale om månadleg faktura gjeld frå og med neste månad.

Slik bestiller du månadleg faktura:

Fyll ut og send inn dette skjemaet (logg inn via ID-porten)

Publisert 20.05.2019

Os kommune søker etter kommunalsjef for samfunnsutvikling. Den nye leiaren blir sentral i å bygge og utvikle nye Bjørnafjorden kommune, og får ansvar for å levere gode tenester innanfor plan, byggesak, oppmåling, vatn og avløp, eigedomsdrift og samferdsel. Frå 1. januar 2020 blir også kultureininga lagt til samfunnsutviklingsområdet. 
Her kan du sjå heile utlysingsteksten. Søknadsfristen er 2. juni.

 

Publisert 16.05.2019

Kvart år inviterer Kultureininga 5. trinn på alle skulane til å sende inn 17. mai-teikningar. Tusen takk til alle som har teikna, og til skulane som set av tid! 
Sola skin over Os-bygda på alle dei fine teikningane, akkurat slik det skal vere på nasjonaldagen.