Har du vore utsett for kriminalitet?

Klikk for stort bileteStøttesenter for kriminalitetsutsette gir hjelp og rettleiing til alle som treng støtte etter å ha vore utsett for kriminelle handlingar. Dersom du har vore utsett for vald, trugslar, utpressing, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, mishandling eller krenkingar kan støttesenteret gi deg 

 

  • informasjon om rettsprosessen, og støtte deg som vitne under ei eventuell rettssak.
  • rettleiing og informasjon om det å anmelde.
  • støtte gjennom straffesaksprosessen, frå politianmeldelse til saka er avgjort.
  • hjelp til å søkje valdsoffererstatning frå staten.

Støttesenter for kriminalitetsutsette er eit offentleg og landsdekkjande tilbod.
Ta kontakt på telefon 800 40 008, eller e-post stottesenter.vest@politiet.no.
Les meir på politiet.no/stottesenter