No skal dei siste bølgjebrytarane på plass

Dei tre siste bølgjebrytarane til Os hamn skal på plass. Arbeidet med plassering og fortøying vil starte fredag 7. desember 2018, og halde på i 3-4 veker.

Arbeidet vil føre til ein god del aktivitet i hamnebassenget utanfor Osøyro. Vi ber alle som nyttar og ferdast i området om å vise omsyn medan arbeidet pågår.

Bølgjebrytarane skal gjere Os hamn meir gjestmild og mindre utsett for vêr og vind.

(Illustrasjonsbilete: ABO Plan & arkitektur/Os kommune)

Kontakt

Knut Olav Torsvik
prosjektleiar
Mobil: 906 73 878