Skulestart 2018

Halhjem barnetun01 - Klikk for stort bilete Torsdag 16. august 2018 er første skuledag etter sommarferien.
Her ser du oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna.

 

 

 

 

Nore Neset barneskule

Skulestart 1. trinn: 09.00 - 13.30
Skulestart 2.- 7. trinn: 08.30 – 13.30/14.00

SFO: 07.30* - 16.30 1. klasse SFO kl.13.30.

Lunde barneskule

Skulestart 1.trinn: 10.00-13.00
Skulestart 2.- 4.trinn: 08.15-13.00
Skulestart 5.- 7.trinn: 08.45-13.45

SFO: 07.30* - 16.30

Strøno barneskule

Skulestart 1. trinn: 10.00 - 13.25
Skulestart 2.-7. trinn: 08.15 - 13.25

SFO: 07.30 - 16.30

Halhjem barneskule

Skulestart 1. trinn: kl.10.00 - 13.00
Skulestart 2.-4. trinn: kl.08.30 - 13.00

SFO: kl.07.30 - 16.30

Hegglandsdalen barneskule

Skulestart 1. trinn: 09.30 - 12.15
Skulestart 2.-4. trinn: 08.30 -12.15

Skulestart 5.-7. trinn: 08.30 - 14.15

SFO: 07.30 -16.30

Os barneskule

Skulestart 1. trinn: 09.00 – 13.15
Skulestart 2. trinn: 08.30 – 12.25
Skulestart 3. trinn: 08.30 – 13.15

Skulestart 4.-5. trinn: 08.30 – 12.25
Skulestart 6.-7. trinn: 08.30 – 14.00

SFO: 07.30* - 16.30

Lysekloster barneskule

Skulestart 1. trinn: 09.00 -13.30
Skulestart 2.-7. trinn: 08.15 - 13.30

SFO: 07.30* - 16.30

Søfteland barneskule

Skulestart 1. trinn: 09.00 - 12.00
Skulestart 2.-4. trinn:08.45 - 13.45
Skulestart 5-7: 08.45 -14.15

SFO: 07.00 -16.30

Kuventræ barneskule

Skulestart 1. trinn: 09.30 - 13.20  
Skulestart 2.-4. trinn: 08.30 - 13.20
Skulestart 5.-7. trinn: 08.30 - 14.05

SFO: 07.30* -16.30

Søre Øyane barneskule

Skulestart 1. trinn: 10.00 -13.15
Skulestart 2.-7. trinn: 08.30 -13.30

SFO: 07.30 -16.30
 

*For utvida plass er SFO ope frå klokka 7.00

____________________________________________________

Os ungdomsskule

Skulestart 8.-10. trinn: 08.25 - 14.30

Nore Neset ungdomsskule

Skulestart 8.-10. trinn: 08.30 - 14.30

Skyss: Ordinære skulebussar går som normalt – elles er det skuleskyss etter nærare avtale.

Os vaksenopplæring

Skulestart for undervisning på dagtid:  

16. august kl.08:30 for gruppe 1 – 4
16. august kl.09:15 Eksamensretta grunnskule

Kveldsundervisninga har skulestart måndag 20. onsdag 22. og torsdag 23. august. Alle elevar får tilsendt informasjonsbrev med detaljert informasjon i august.

Sjå heile skuleruta for skuleåret 2018/2019.