Velkommen til skulestart måndag 19. august!

Klikk for stort bilete

 

Sjå oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna.

Nore Neset barneskule

1. trinn: 10.00–13.30
2.–7. trinn: 08.30–13.30/14.00

SFO: 07.30*–16.30 1. klasse SFO kl. 13.30

*For dei med utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00

Lunde barneskule

1. trinn: 10.00–13.00
2.–4. trinn: 08.15–13.00
5.–7. trinn: 08.45–13.40

SFO: 07.30*–16.30

*For dei med utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00

Strøno barneskule

1. trinn: 10.00–13.25
2.–7. trinn: 08.15–13.25

SFO: 07.30–16.30

Halhjem barneskule

1. trinn: 10.00–13.00
2.–4. trinn: 08.30–13.00

SFO: 07.30–16.30

Hegglandsdalen barneskule

1. trinn: 09.30–12.15
2.–4. trinn: 08.30–12.15
5.–7. trinn: 08.30–14.15

SFO: 07.30–16.30

Os barneskule

1. trinn: 09.00–12.25
2. trinn: 08.30–14.00
3.–4. trinn: 08.30–12.25
5. trinn: 08.30–1400
6.–7. trinn: 08.30–13.15

SFO: 07.30*–16.30

*For dei med utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00

Lysekloster barneskule

1. trinn: 09.00–12.20
2.–7. trinn: 08.15–12.20

SFO: 07.30*–16.30

*For dei med utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00

Søfteland barneskule

1. trinn: 09.00–12.00
2.–7. trinn: 08.45–13.45

SFO: 07.30*–16.30

*For dei med utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00

Kuventræ barneskule

1. trinn: 09.30–13.20
2.–4. trinn: 08.30–13.20
5.–7. trinn: 08.30–14.05

SFO: 07.30*–16.30

*For dei med utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00

Søre Øyane barneskule

1. trinn: 10.00–13.15
2.–7. trinn: 08.30–13.30

SFO: 07.30–16.30

Os ungdomsskule

8.–10. trinn: 08.25–13.20.

Nore Neset ungdomsskule

8.–10. trinn: 08.30–13.20

Skyss: Ordinære skulebussar går som normalt – elles er det skuleskyss etter nærare avtale.

Bjørnafjorden vaksenopplæring

Skulestart undervisning på dagtid:
20. august kl. 08.30 for gruppe 1-4
19. august kl. 08.45 Eksamensretta grunnskule

Kveldsundervisninga har skulestart måndag 19. og onsdag 21. august. Alle elevar i vaksenopplæringa får tilsendt informasjonsbrev med detaljert informasjon i august.