Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Samliv

Mekling gir råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på førebygging og oppfordrar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir heilt fastlåste. Tilbodet er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med Os kommune.

Barn på tur ved Ulvenvatnet | Fotograf: Beate Moberg
Tur rundt Ulvenvannet fotograf Beate Moberg

I høgre kant finn du:

  • Kontaktinformasjon i Os kommune vedkomande samliv.
  • Våre einingar som er aktuelle i høve samliv.
  • Tenesteskildringar som viser dei rettar og plikter du har i høve dei tenester kommunen leverer i høve samliv.
  • Eksterne linkar til andre offtentlege nettsider med informasjon om samliv.
 
Publisert av Beate Moberg. Sist endra 05.04.2010 av Beate Moberg
Tilbake

Kontaktinformasjon

Helse og sosial Rådhuset Postboks 84
5202 Os
Telefon
: 56 57 50 00

Faks
: 56 57 50 01
kontaktperson
Telefon :
56 57 51 02
Tittel :
Einingsleiar helsetenester
Bunnhjørne

Meir informasjon

Artikkel (1)
Kjernesider (1)
Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 57 50 01 Send e-post
padlock