Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Lag PDF SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Energi

Historisk bilete: Gåssand kraftstasjonHistorisk bilete: Gåssand kraftstasjon

Ansvar

 • Kommunale oppgåver:

 

Tilskotsordningar

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøkje om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova.
Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremje ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

Følgjande energitiltak er med i tilskotsordninga:

 • Pelletskamin
 • Pelletskjele
 • Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløysingar
 • Væske/vann varmepumpe
 • Luft/vann varmepumpe


Skiftar du eldstad i bustaden din skal dette innrapporterast til kommunen.

Skjema

 

Meir informasjon

 

 

Publisert av Mona Hovdenes. Sist endra 23.08.2013 av Sigrun Bukkholm
Tilbake

Kontaktinformasjon

Os kommune Rådhuset, Torggata 7 pb. 84
5202 Os
E-post : postmottak@os-ho.kommune.no
Telefon
: 56 57 50 00

Faks
: 56 57 50 01
Org.nr.
: 844 458 312
Kontonr.
: 3201.48.86388
Kommunenr.
: 1243

Meir informasjon

Temaside (1)
Os kommune, pb 84, 5202 Os      Besøksadresse: Torggata 7 (Rådhuset)      Tlf. 56 57 50 00, Fax 56 57 50 01 Send e-post
padlock