Gebyr for bustadtilsyn og feiing

Gebyr for bustadtilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene som vi sender ut fast faktura for fire gonger i året. Har du hatt tilsyn og/eller feiing, vil dette stå på fakturaen din.

Årleg basisgebyr

Årsgebyret for 2019 er 665 kroner, som dekker tilsyn og feiing av bustaden din. Frå 1.1.16 er det også krav om tilsyn og feiing av fritidsbustader. Gebyret er det same som for bustader.

Gebyr for ekstra feiing

  • Feiing av skorstein, 665 kroner per feiing.
  • Tillegg for meir enn eitt pipeløp, etter feiebehov, 314 kroner.
  • Større bygg som må feiast utanom vanleg arbeidstid (laurdag), 806 kroner per 10 minutt.
  • Større bygg som kan feiast i vanleg arbeidstid, 353 kroner per 10 minutt.
  • Eventuell reisetid per påbegynt oppdrag, 480 kroner.

Gebyr for andre tenester til private

  • Kontroll av eldstad, 851 kroner.
  • Kontroll av eldstad ved bruk av kamera,1 463 kroner.
  • Feiing av fyrkjelar/eldstad, 899 kroner per time.

Kontakt

Jan Olav Birkeland
fagleiar feiar
Telefon: 56 57 53 45
Mobil: 982 34 449
Svein Rune Frantzen
feiar
Telefon: 56 57 53 49
Mobil: 982 34 451
Hans Marius Hauge
feiar
Telefon: 56 57 53 42
Mobil: 982 34 452
Joakim Janssens
feiar
Telefon: 56 57 53 56
Mobil: 476 57 435