Gebyr for bustadtilsyn og feiing

Gebyr for bustadtilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene som vi sender ut fast faktura for fire gonger i året. Har du hatt tilsyn og/eller feiing, vil dette stå på fakturaen din.

Årleg basisgebyr

Årsgebyret for 2017 er 613 kroner, som dekker tilsyn og feiing av bustaden din. Frå 1.1.16 er det også krav om tilsyn og feiing av fritidsbustader. Gebyret er det same som for bustader.

Gebyr for ekstra feiing

  • Feiing av skorstein, 613 kroner per feiing.
  • Tillegg for meir enn eitt pipeløp, etter feiebehov, 288 kroner.
  • Større bygg som må feiast utanom vanleg arbeidstid (laurdag), 740 kroner per 10 minutt.
  • Større bygg som kan feiast i vanleg arbeidstid, 324 kroner per 10 minutt.
  • Eventuell reisetid per påbegynt oppdrag, 440 kroner.

Gebyr for andre tenester til private

  • Kontroll av eldstad, 781 kroner.
  • Kontroll av eldstad ved bruk av kamera,1 341 kroner.
  • Feiing av fyrkjelar/eldstad, 825 kroner per time.

Kontakt

Jan Olav Birkeland
Fagleiar, feiar og tilsynsavdelinga
Telefon: 56 57 53 45
Mobil: 982 34 449
Svein Rune Frantzen
Feiar
Telefon: 56 57 53 49
Mobil: 982 34 451
Hans Marius Hauge
Feiar
Telefon: 56 57 53 42
Mobil: 982 34 452
Joakim Janssens
Hjelpearbeidar, feiar og tilsynsavdelinga
Mobil: 476 57 435