Gebyr for bustadtilsyn og feiing

Gebyr for bustadtilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene som vi sender ut fast faktura for fire gonger i året. Har du hatt tilsyn og/eller feiing, vil dette stå på fakturaen din.

Årleg basisgebyr

Årsgebyret dekker ei feiing og eitt tilsyn kvart fjerde år. Er det behov for hyppigare feiing blir det avtalt særskilt.

Gebyr for 2017: 613,-

Gebyr for ekstra feiing

 • Feiing av skorstein, kr 601,- per feiing.
 • Tillegg for meir enn eitt pipeløp, etter feiebehov, kr 288,-
 • Feiing av fritidsbustad (frivillig ordning), kr 601,- per feiing.
 • Større bygg som må feiast utanom vanleg arbeidstid (laurdag), kr 740,- per 10 minutt.
 • Større bygg som kan feiast i vanleg arbeidstid, kr 324,- per 10 minutt.
 • Eventuell reisetid per påbegynt oppdrag, kr 440,-

Gebyr for andre tenester til private

 • Trykkprøving av skorstein, kr 1 795,-
 • Kontroll av eldstad, kr 781,-
 • Kontroll av eldstad ved bruk av kamera, kr 1 341,-
 • Feiing av fyrkjelar/eldstad, kr 825,- per time.

Kontakt

Stein Gjøsund
Stein Gjøsund
Brannsjef
Telefon: 56 57 53 44
Mobil: 982 34 427