Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Nødtelefonar
TenesteTelefon
Brann110
Politi112
Medisinsk nødhjelp113
Legevakt116 117
Kriseteam915 68 590
Vaktahavande brannbefal/ miljøberedskap915 68 590

Barn og familie

Barn og familie
TenesteTelefon
Alarmtelefon for barn og unge116 111
Barnevern dagvaktstelefon901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem948 42 068
Natteravnene Os900 56 636

Helse og omsorg

Helse
TenesteTelefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon800 30 196
Vakttelefon heimehjelp (kl. 15-08)982 34 480

Veg, vatn, avløp og avfall

Teknisk
TenesteTelefon
Teknisk vakttelefon982 34 440
Os park56 57 51 58
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap915 68 590

Kultur, natur, idrett og fritid

Natur og landbruk
TelefonTelefon
Viltskade02 800
Vetrinærvakt - store dyr480 72 122
Vetrinærvakt - små dyr820 90 060
Publisert av Simen Soltvedt. Sist endra 22.09.2016 08:19