Kuhnletunet dagsenter

Kuhnletunet (Os kommune) - Klikk for stort bilete

 kuhnletunet_sol.jpg - Klikk for stort bilete Kuhnletunet - Klikk for stort bilete

 

 

    

 

         

Om dagsenteret

Det tverrfaglege teamet ved Kuhnletunet dagsenteret består av vernepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, musikkterapeut og vaktmeister. Vi samarbeider om å ivareta heile brukaren, og gje fagleg god hjelp.

Teamet på Kuhnletunet dagsenter er i alle aldrar, og vi har ulik kompetanse innanfor faget som kjem til god nytte for brukarane.

Les historia om Kuhnletunet og dagsenteret

 

Slik søkjer du om tilbod på Kuhnletunet dagsenter

  • Dersom andre søkjer for deg, må du leggja ved fullmakt
  • Fyll ut  felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.
  • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os
  • Det er den som treng hjelp, ev. pårørande med fullmakt, som skal skriva under søknaden

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?

Publisert 22.10.2015

Kontakt

Tove Larsen
Tove Larsen
Leiar Kuhnletunet dagsenter
Telefon: 56 30 28 68