Varafjell avlastingssenter

Kontaktinformasjon 

 • Leiar: Yvonne Matre, tlf.: 56 57 51 91, mobil: 902 89 733
 • Postadresse: Varafjell avlastingssenter, Postboks 84, 5201 Os
 • Besøksadresse: Industrivegen 88 og 90
 • Telefon 56 57 51 91 - 902 89 733
 • E-post: postmottak@os-ho.kommune.no

Kva kan vi tilby?

 • Heilår og deltid avlastning
 • Avlastingstilbod og bustad for utviklingshemma under 18 år; eit kommunalt tilrettelagt heildøgns omsorgstilbod.
 • Det er plass til opp til 10 barn / unge med samansette funksjonshemmingar.
 • Senteret har 7 soverom og 3 leilegheiter

Varafjell avlastingssenter - brosjyre (PDF, 380 kB)

Her vil du finna meir informasjon om tilbodet, som t.d. informasjon om aktivitetar, utgifter, Os kommune sine plikter, foreldreansvar, forsikringsansvar med meir.

 

Kven kan søkja om opphald på Varafjell avlastingssenter?

Tilbodet er meint for utviklingshemma under 18 år, og det er dei føresette som må senda søknad

 

Slik søkjer du

 • Fyll ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os. Du kan også levera søknadsskjema i Kommunetorget på rådhuset

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden? 

Kva kostar tilbodet?

 • Avlasting er gratis
 • Dekking av opphaldsutgifter følgjer til ei kvar tid gjeldande retningsliner for eigenbetaling.
  Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester 2011-12-16-1349
   
 • Varafjell avlastingssenter kjøper inn mat og generelle toalettartiklar ( såpe, sjampo, tannkrem )
 • Personlege toalettartiklar må den einskilde dekkja sjølv ( kremar, spesialsjampo og liknande ).
 • Dersom ein på bakgrunn av allergiar eller anna sjukdom har behov for spesialkost, blir det gjort avtalar med dei pårørande i kvart einskilde høve.
Publisert av Sigrun Bukkholm. Sist endra 18.08.2016 13:52

Kontakt

Yvonne Matre
Yvonne Matre
leiar
Telefon: 56 57 51 91
Mobil: 902 89 733