Har du lyst å bli besøksheim?

Vi søkjer etter heimar som kan gje barn og unge positive opplevingar, samstundes som foreldra får eit pusterom frå sine pleie- og omsorgsoppgåver.

Om du har interesse av og overskot til å arbeide med barn og unge som treng særskild oppfølging på gunn av nedsett funksjonsevne, då oppforderer vi deg til å søkje om å bli besøksheim! Det vanlege er å vere besøksheim ein helg i månaden, og ei besøkshelg strekkjer seg frå fredag til søndag.

Søknadssskjema besøksheim - generelt (.pdf)
Send søknad til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 5202 Os
Har du spørsmål? Ta kontakt med Guri Ljones, tlf. 56 57 52 12 eller mail glj@os-ho.kommune.no

Søknadsskjema besøksheim - barnevernet (.pdf)
Send søknad til Os kommune, Barneverntenesta, Postboks 84, 5202 Os
Har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørg Eide, tlf. 16 72 909 eller mail bje@os-ho.kommune.no  

Kontakt

Guri  Ljones
Guri Ljones
koordinator for fungsj.hem.
Telefon: 56 57 52 12
Bjørg Eide
Bjørg Eide
$(TITTEL)
Mobil: 916 72 909