Har du lyst å bli tilsynsperson i barnevernet?

Å vere tillsynsperson betyr at ein skal vere barnet/ungdommen si tillitsperson, og skal kontrollera at barn som er i fosterheim eller beredskapsheim har det bra.

Ein tilsynsperson besøker barnet/ungdommen minimum 4 gonger i året, og skal skrive rapport etter kvart tilsyn. Tilsynspersonen vert lønna etter faste satsar og får dekka utgifter til køyring til og frå tilsynet.

Meir informasjon: Tilsyn med barn i forsterhjem - veileder 

Er du interessert? Ta kontakt med Bjørg Eide på telefon 916 72 909 / 56 57 51 03

Kontakt

Bjørg Eide
Bjørg Eide
saksbehandlar
Mobil: 916 72 909