Foreldreførebuande kurs

Dette kurset er eit tilbod til førstegongsforeldre som ønskjer å førebu seg på fødsel, amming, barseltid og foreldrerolla.

Kven passar kurset for?

Alle førstegongsfødande rundt svangerskapsveke 30.

Pris

Kr 300,- per foreldrepar. Lett servering.
Bindande påmelding.

Stad

Ammeførebuande kurs (første kurskveld) er på Os nærjordmorsenter, resten av kurset går føre seg på Os legevakt, Mobergsbakken 111.

For meir informasjon og påmelding

Ring 56 57 51 64 eller send e-post til fht@os-ho.kommune.no.

Kursprogram 2018

På ammeførebuande kurs møter berre mor. 
Kursstart føreset minimum fire påmeldte par.

Foreldreførebuande kurs 2018
Kurs Datoar Innhald Kurshaldar
Kurs 1 Måndag 5. februar, 15.00-17.00 på Os nærjordmorsenter, rådhuset Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter Jordmor
Torsdag 8. februar, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 13. februar, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesøster
Onsdag 14. februar, 17.30 - 20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 2 Måndag 9. april, 15.00-17.00, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter Jordmor
Torsdag 12. april, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 17. april, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesøster
Onsdag 18. april, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 3 Måndag 18. juni, 15.00-17.00, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter Jordmor
Torsdag 21. juni, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 26. juni, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesøster
Onsdag 27. juni, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 4 Måndag 13. august, 15.00-17.00, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter Jordmor
Torsdag 16. august, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 21. august, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesøster
Onsdag 22. august, 17.30-20.00 Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 5 Måndag 8. oktober, 15.00-17.00 Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter Jordmor
Torsdag 11. oktober, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 16. oktober, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesøster
Onsdag 17. oktober, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 6 Måndag 3. desember, 15.00-17.00, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter Jordmor
Torsdag 6. desember, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 11. desember, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesøster
Onsdag 12. desember, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Oversikt over planlagde kurs i 2018