Kommuneoverlege og smittevernlege

Kommuneoverlege: Jon Vangdal Aamaas

  • Medisinskfagleg rådgjevar for kommunen.
  • Oppgåver knytt til miljøretta helsevern, lokal helseovervaking m.m.

 Smittevernlege: Jan Rune Stangeland

  • Vurdering og tiltak i høve til smittesituasjonen i kommunen.
  • Kommunikasjon mellom kommune og innbyggjarar i slike høve.

Kontaktinformasjon:
Ta kontakt med Os kommune på telefon 56 57 50 00.