Vaksinasjon av risikogrupper

Personar i risikogrupper kan få vaksine mot sesonginfluensa, pandemisk influensa og andre sjukdomar/bakterier, som til dømes pneumokokk, hepatitt og BCG.

Slik går du fram

Ta kontakt med fastlegen din.