Treng du ein dytt for å betre kosthaldet ditt? Har du eit anstrengt forhold til mat? "Bra mat for betre helse" er eit kurs med fokus på kosthald og kosthaldsvanar. Målet er at du skal oppdage kva maten betyr for helsa, ha mindre dårleg samvit og få eit naturleg forhold til mat.

Bli betre til å meistre stress og belastningar - få meir glede og energi i kvardagen!

Bevisstgjering og refleksjon over eigne val, gode kosthaldsråd og regelmessig fysisk aktivitet.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Kontakt

Karen Hope  Nilsen
Karen Hope Nilsen
Leiar Frisklivssentralen
Mobil: 416 36 894