Meistring- Hilde Skjervold

Er du mellom 18 og 65 år og lever med helseutfordringar som påverkar kvardagen din? Då er kanskje meistringstreff noko for deg? 

Matvarer

Treng du rettleiing når det gjeld mat som fremjar god helse? Den 24. februar startar vi opp kurset God mat for helse.
Kurset skal gje meir medvit om mat som eit verkemiddel for å få betre livsstil og helse. Vi går gjennom kunnskap og nyttige verktøy som kan hjelpe oss å oppnå dette.
Oppstart: 24.februar

Trening_trapp

Treng du ein ekstra dytt for å koma i gang med regelmessig trening? Friskliv og mestring Os tilbyr eit treningskurs - Trygg trening - med fokus på styrketrening, lett kondisjon og avspenning.
Oppstart: måndag 6. mars 2017

Kurs for barn i første- til fjerdeklasse i å halde ei sunnare vekt.

Kurs i praktisk matlaging med fokus på korleis vi et.

Gruppebasert kurs for deg som vil slutte å røyke eller snuse.

Målet med kurset er at dei som slit med søvnvanskar, skal sove betre med rettleiing, kunnskap og innsikt i temaet.

Energitjuvar er eit gruppebasert kurs for dei med vedvarande utmatting. 

DU er et kurs om kva depresjon er for noko der du også lærer å bryte skadelege mønster.

Målet er å få inspirasjon og motivasjon til å endre kostvanar, og få eit balansert forhold til mat, aktivitet og helse.