Bli betre til å meistre stress og belastningar - få meir glede og energi i kvardagen!

Bevisstgjering og refleksjon over eigne val, gode kosthaldsråd og regelmessig fysisk aktivitet.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Kontakt

Karen Hope  Nilsen
Karen Hope Nilsen
Leiar Frisklivssentralen
Mobil: 416 36 894