Strøsand

Eldre personar er særleg utsett for fall på glatt føre. Mange av falla skjer like ved bustaden. Strøsand kan vera med på å førebyggja fall.
Os kommune vil derfor tilby gratis strøsand til eldre i kommunen.

Kven kan få tilkøyrt strøsand?

Personar på 70 år eller eldre, som bur i Os kommune.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Slik går du fram 

  • Du treng ikkje søkja om denne tenesta.
  • Ta kontakt med Frivilligsentralen eller Tryggleikssjukepleiar
Publisert av Sigrun Bukkholm. Sist endra 11.03.2016 12:53

Kontakt

Bjørg Aspenes Sjøbø
Bjørg Aspenes Sjøbø
Tryggleikssjukepleiar
Telefon: 56 57 50 21
Mobil: 900 12 091