Legetenester

Os legevakt er open heile døgnet, alle dagar.

  • Os legevakt: telefon 116117
  • Medisinsk naudhjelp ved akutt, alvorleg sjukdom eller skade: Ring 113

Dersom du ikkje er alvorleg eller akutt sjuk/skada, ta kontakt med fastlegen din i kontortida.

På HELFO sine nettsider kan du finne og byte fastlege.

Du kan berre velje mellom legar som har ledig kapasitet. Det er diverre ikkje mogleg å setje seg på venteliste.