Legevakt og naudnummer

Os legevakt er open heile døgnet, alle dagar.

  • Os legevakt: telefon 116117
  • Medisinsk naudhjelp ved akutt, alvorleg sjukdom eller skade: Ring 113

Dersom du ikkje er alvorleg eller akutt sjuk/skada, ta kontakt med fastlegen din i kontortida.

Her finn du Os legevakt

Mobergsbakken 111, det nye beredskapsbygget (brannstasjonen) på Moberg. Sjå kart.

Medisinskfagleg ansvarleg er Jonas Nordvik Dale..

  • Fagleg ansvarleg for legevakttilbodet i Os
  • Organisering og utøving av tenesta.

Administrativ leiar er Anne Halhjem.

Oversikt over kor kommunale hjartestartarar er plasserte

Tannlegevakt

Alle som bur eller oppheld seg i Bergen og omkringliggjande kommunar, og som har ein akutt skade eller behov for å stanse smerte, kan få hjelp på tannlegevakta i Solheimsgaten på Danmarksplass i Bergen. Les meir om tannlegevakta

Kontakt

legevakt Os
$(TITTEL)
Telefon: 116 117