Kurs vi kan tilby

Kven er kurset "Livslyst når det røyner på" meint for?

Alle som har, eller har hatt kreft, som er pårørande eller etterlaten.