Brukarundersøking Ergo- og fysioterapitenesta

Brukarundersøkinga for Ergo- og fysioterapitenesta vart fyrste gong gjennomført hausten 2009. 

Resultat brukarundersøkingar 

Skala frå 1 til 6, der 6 er best

Under finn du resultat frå og med 2009.

Dimennsjon 2009 2011 2014
Resultat for brukarane 4,8 4,5 4,6
Brukarmedverknad 5,0 5,1 4,8
Respektfull behandling 5,8 5,8 5,7
Pålitelegheit 5,4 5,2 5,4
Tilgjenge 5,0 4,9 4,8
Informasjon 3,9 3,9 3,9
Samordning 5,1 4,9 5,0
Fysisk miljø 5,3 5,0 5,4
Personalet sin kompetanse - 5,3 5,4
Generelt - alt i alt 5,3 4,9 5,0
Snitt 5,1 5,0 5,0

 

 

Meir utfyllande opplysningar