Brukarundersøking Ergo- og fysioterapitenesta

Brukarundersøkinga for Ergo- og fysioterapitenesta vart fyrste gong gjennomført hausten 2009. 

Resultat brukarundersøkingar 

Skala frå 1 til 6, der 6 er best

Under finn du resultat frå og med 2009.

Brukarundersøking ergo- og fysioterapi
Dimennsjon200920112014
Resultat for brukarane4,84,54,6
Brukarmedverknad5,05,14,8
Respektfull behandling5,85,85,7
Pålitelegheit5,45,25,4
Tilgjenge5,04,94,8
Informasjon3,93,93,9
Samordning5,14,95,0
Fysisk miljø5,35,05,4
Personalet sin kompetanse-5,35,4
Generelt - alt i alt5,34,95,0
Snitt5,15,05,0

 

 

Meir utfyllande opplysningar