Luranetunet bu- og behandlingssenter

 Luranetunet frå nord - Klikk for stort bilete IMG_0405.JPG - Klikk for stort bilete IMG_0445.JPG - Klikk for stort bilete

Administrasjon

Einingsleiar Pleie og omsorg:  Aud Winsents
Nestleiar Luranetunet bu- og behandlingssenter: Hilde Storum
Luranetunet - sentralbord: Tlf. 56 57 55 00 - Faks: 56 30 00 73

Besøksadresser:

  • Solstrandvegen 39:
    Administrasjon, buavdeling, dementavdeling, heimebasert omsorg, demenskoordinator
  • Vestre Lurane 3:
    Behandlingsavdeling, pleie og miljøavdeling, ressurssenter
  • Oshaugen: Dagsenter for eldre

Søk om plass

 

Avdeling Namn Telefon
Pleie- og miljøavdeling Regine Samnøy 908 22 391
Behandlingsavdelinga Kari B. Johnsen 909 41 382
Heimebasert omsorg Kristin Haukeland 56 57 55 74
Buavdeling 1. etg. Vida K. Helland 960 97 041
Buavdeling 2. etg. Katrine Helgesen 960 97 043
Dementavdeling 1. etg. Rikke Wallace 960 97 045
Dementavdeling 2. etg. Sølvi Fagertveit 960 97 050
Demenskoordinator Astrid Egge Døsen 469 59 731
Oshaugen - dagsenter for eldre Astrid Egge Døsen 469 59 731

 

Luranetunet ressurssenter:

Samarbeidspartar:

Kontakt

Aud Winsents
Aud Winsents
einingsleiar
Telefon: 56 57 55 62
Mobil: 920 28 354
Hilde Storum
Hilde Storum
Nestleiar Pleie og omsorg
Telefon: 56 57 55 80
Mobil: 976 70 717