Luranetunet bu- og behandlingssenter

 Luranetunet frå nord - Klikk for stort bilete IMG_0405.JPG - Klikk for stort bilete IMG_0445.JPG - Klikk for stort bilete

Administrasjon

Einingsleiar Pleie og omsorg:  Aud Winsents
Nestleiar Luranetunet bu- og behandlingssenter: Hilde Storum
Luranetunet - sentralbord: Tlf. 56 57 55 00 - Faks: 56 30 00 73

Besøksadresser:

  • Solstrandvegen 39:
    Administrasjon, buavdeling, dementavdeling, heimebasert omsorg, demenskoordinator
  • Vestre Lurane 3:
    Behandlingsavdeling, pleie og miljøavdeling, ressurssenter
  • Oshaugen: Dagsenter for eldre

Søk om plass

 

Avdeling Telefon
Pleie- og miljøavdeling 908 22 391
Behandlingsavdelinga 909 41 382
Heimebasert omsorg 56 57 55 74
Buavdeling 1. etg. 960 97 041
Buavdeling 2. etg. 960 97 043
Dementavdeling 1. etg. 960 97 045
Dementavdeling 2. etg. 960 97 050
Demenskoordinator 469 59 731
Oshaugen - dagsenter for eldre 469 59 731

 

Luranetunet ressurssenter:

Samarbeidspartar:

Kontakt

Aud Winsents
Aud Winsents
einingsleiar
Telefon: 56 57 55 62
Mobil: 920 28 354
Hilde Storum
Hilde Storum
Nestleiar Pleie og omsorg
Telefon: 56 57 55 80
Mobil: 976 70 717