Søk om plass på sjukeheim/omsorgsbustad

Opphaldstypar

 • Korttidsopphald
   
 • Avlastingsopphald
   
 • Øyeblikkeleg hjelp (blir rekvirert av lege)
   
 • Langtidsopphald

   

Slik søker du

 • Ved søknad om opphald i sjukeheim/omsorgsbustad, uansett type opphald, hentar vi inn informasjon om helsetilstand og behov for tenestene frå lege. 
 • Ved søknad om plass i avdeling for demente, må det visast til ein dokumentert diagnose frå lege om demenssjukdom .
 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggja ved fullmakt
 • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester .

 • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os
 • Det er den som treng hjelp, evt. pårørande med fullmakt, som skal skriva under søknaden

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?