Søk om plass på sjukeheim / omsorgsbustad

Opphaldstypar

 • Korttidsopphald
   
 • Avlastingsopphald
   
 • Øyeblikkeleg hjelp (vert rekvirert av lege)
   
 • Langtidsopphald

   

Søk om opphald på sjukeheim / omsorgsbustad

 1. Ved søknad om opphald i sjukeheim / omsorgsbustad, uansett type opphald, vert det henta inn informasjon frå lege om helsetilstand og behov for tenestene.
 2. Ved søknad om plass i avdeling for demente, må det visast til ein dokumentert diagnose frå lege om demens sjukdom .
 3. Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggja ved fullmakt
 4. Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester .

 5. Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os
 6. Det er den som treng hjelp, evt. pårørande med fullmakt, som skal skriva under søknaden

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?