Leige av Os idrettshall

Prisar for 2017

Leige av Os idrettshall
Trening og kamparPrisar 2017:Pris per time
Innanbygds lag, deltakarar under 18 år105,-
Innanbygds lag, deltakarar over 18 år220,-
Trening utanbygds lag400,-
Kampar utanbygds lag, pris per kamp750,-
Leige av sal til undervisning, avtalefesta
Pris per sal, per skuletime400,-

Alle arrangement med brutto billettinntekt over 3000 kroner, betaler 15 % av bruttoinntekta til Os idrettshall.