Undervisning i musikkinstrument og song

Tilbod til barn og unge 6-18 år

Vi jobbar med klang, intonasjon, god haldning, sitjestilling, meistringsglede, samspel (orkester) og konserttrening. Vanleg instrumentalundervisning blir gitt individuelt eller i små grupper ein gong i veka, om lag 20 minutt per elev.

Kontakt

Christian  Breistein
Christian Breistein
rektor
Telefon: 56 57 52 48
Mobil: 977 77 341