Den kulturelle spaserstokken Os kommune

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for:

  • profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
  • å la gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt bli utvikla innafor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
  • å legge til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren

Kven kan søke?

  • Frivillige lag og organisasjonar kan søke om støtte til kulturarrangement for eldre
  • Utøvande kunstnarar kan søke om utviklingsmidlar til prosjekt for eldre

Vilkår for søknaden

  • Kunst- og kulturfagleg innhald
  • Kunstnaren må ha eiga organisasjonsnummer

Slik søker du

Send din søknad på elektronisk søknadsskjemaSøknadsfrist er 1. mars

Kontakt

Grete Byrkjeland
Grete Byrkjeland
aktivitetskoordinator
Telefon: 56 57 51 38
Mobil: 948 53 607