Dr. Strønens legat - utdanningsstipend

Søk utdanningsstipend frå Dr. Erik Nicolai Strønens legat

Legatet er oppretta av dr. Erik Nicolai Strønen ved gåvebrevdokument av 16. mars 1937. Avkastinga frå legatet skal etter søknad delast ut som utdanningsstipend til ungdom frå Os. Styret skal avgjera kor mange og store stipend som skal delast ut.

Kven kan søke?

  • Ungdom frå Os kan søke utdanningsstipend

Vilkår for søknaden

  • Søknaden krever at du gjev opplsyningar om tidlegare utdanning og praksis, og kva utdanningsgrad- og institusjon du søker støtte til. 

Slik søker du

Søk utdanningsstipend på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.