Kulturmidlar 2018

Kulturmidlar er tilskot til dagleg drift av eit lag eller organisasjon. Kommunen kan gi tilskot til drift innan desse områda:

  • Idrett og friluftsliv
  • Kunstnarleg utfalding
  • Barne- og ungdomsarbeid og generelt kulturarbeid

Kven kan søke?

  • Lag og organisasjonar kan søke om Kulturmidlar 
  • Kulturmidlane i Os kommune skal stimulere til aktivitet innan kulturområde

Vilkår for søknaden

  • Tiltak for barn og unge opp til 25 år vert prioriterte 
  • Kommunen vil kreve rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane
  • Du får tilskot for eitt år om gongen 

Slik søker du

Søk kulturmidlar på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.

Kontakt

Lisbeth Lunde Axelsen
Lisbeth Lunde Axelsen
kultursjef
Telefon: 56 57 52 07
Mobil: 950 89 833
Grete Byrkjeland
Grete Byrkjeland
aktivitetskoordinator
Telefon: 56 57 51 38
Mobil: 948 53 607