Badevatn i Os: Temperatur og kvalitet

I badesesongen måler vi vasstemperatur og -kvalitet på utvalde badeplassar og friluftsområde i kommunen kvar veke.

 
Stad Siste måling Temperatur Vasskvalitet*
Vindalsvatnet, Søfteland 14.08.2018 16 grader C 50 TKB
Smievågen 14.08.2018 15 grader C 10 TKB
Moldafjæro 14.08.2018 15 grader C 660 TKB
Mobergsvikjo 14.08.2018 15 grader C under 10 TKB
Kuvågen 14.08.2018 14 grader C under 10 TKB
Skeisstøa 14.08.2018 15 grader C under 10 TKB
Søvikvågen 14.08.2018 15 grader C under 10 TKB
Sigurdsvik, Ulvenvatnet 14.08.2018 15 grader C under 10 TBK

 

*Badevatnet vert analysert for såkalla termostabile koliforme bakteriar (TKB). Dette er tarmbakteriar frå menneske og dyr som ikkje overlever lenge i naturen. Difor er TKB-prøver ein god indikator på fersk forureining. Godt eigna badevatn skal ha mindre enn 100 TKB per 100 mililiter vatn. Helsemyndigheitene frårår bading dersom TBK-nivået er over 1000.

bade temparaturar - Klikk for stort bilete

Kontakt

Hege Christine  Bolstad
Hege Christine Bolstad
Sakshandsamar i teknisk drift
Telefon: 56 57 53 82
Mobil: 952 17 036