Badevatn i Os: Temperatur og kvalitet

I badesesongen måler vi vasstemperatur og -kvalitet på utvalde badeplassar og friluftsområde i kommunen kvar veke.

 
Stad Siste måling Temperatur Vasskvalitet*
Vindalsvatnet, Søfteland      
Lyssandfjæra      
Moldafjæro      
Mobergsvikjo      
Kuvågen      
Skeisstøa      
Søvikvågen      
Sigurdsvik, Ulvenvatnet      

 

*Badevatnet vert analysert for såkalla termostabile koliforme bakteriar (TKB). Dette er tarmbakteriar frå menneske og dyr som ikkje overlever lenge i naturen. Difor er TKB-prøver ein god indikator på fersk forureining. Godt eigna badevatn skal ha mindre enn 100 TKB per 100 mililiter vatn. Helsemyndigheitene frårår bading dersom TBK-nivået er over 1000.

bade temparaturar - Klikk for stort bilete

Kontakt

Hege Christine  Bolstad
Hege Christine Bolstad
avd. ingeniør vatn
Telefon: 56 57 53 82
Mobil: 952 17 036