12.02.19: Vannstenging deler av Myrvollen/Idrettsvegen/Byvegen/Nedre Varåsen

Klikk for stort bileteDet blir stopp i vassforsyninga til deler av Myrvollen/Byvegen/Idrettsvegen/Nedre Varåsen: Tirsdag 12. februar frå kl. 08:00-16:00, evt. til arbeida er ferdig.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn.

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38