29. april: Vannstenging Prestegardsskogen

Klikk for stort bileteDet vert stopp i vassforsyninga til Prestegardsskogen nr. 43-49 og nr. 51-67:
Måndag 29. april frå kl. 08:00 - 18:00 (evt. til arbeida er ferdig), grunna arbeid med utskifting av kommunal vassleidning.

Det vert sett ut vogn med drikkevatn ved Prestegardsskogen nr. 51-67.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn.

Hvis vatnet er misfarga når det kjem tilbake, la det renne på kaldt til det er klårt igjen.

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38