4. februar: Driftsforstyrrelser på vassleidninga Byvegen/Myrvollen m.fl.

Grunna arbeid på hovudvassleidninga, kan det bli driftsforstyrrelsar med korte stopp i vassforsyninga i området Byvegen/Myrvollen på måndag 4. februar kl. 09:00-15:00.

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Siril Langhelle, tlf.Klikk for stort bilete 99 25 04 38