8. april: Vannstenging Nedre Varåsen/Idrettsvegen/Myrvollen

Klikk for stort bileteDet blir stopp i vassforsyninga til deler av Nedre Varåsen/Idrettsvegen/Myrvollen måndag 8. april kl. 08:00-16:00 (evt. til arbeida er ferdig).

Os kommune ønsker samtidig å kartleggje vassforsyninga i området. Send SMS til tlf. 99 25 04 38 dersom du ikkje har vatn.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn.

Kontaktperson på Prosjektavdelinga: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38