8. april: Vannstenging Prestegardsskogen

Det vert stopp i vassforsyninga til deler av Prestegardsskogen på måndag 8. april frå kl. 10-14, grunna ein test i forbindelse med kartlegging av vassforsyninga til dei ulike bygga.

Send SMS til Os kommune v/Siril Langhelle på tlf. 99 25 04 38, dersom du mistar vatnet, eller har  opplysningar om trasè for private stikkleidningar.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utatyr som treng vatn i denne perioden.

Kontaktperson på prosjektavdelinga, Siril Langhelle tlf. 99 25 04 38.

Klikk for stort bilete