Absolutt siste frist for innspel til oppstart ny arealplan 15.09.2018