Akutt vassbrot Lyssandtræ/Borgavegen, oppdatert klokka 22:00

Brotet er utbetra og vatnet er tilbake rundt kl. 22.30. Du kan trygt drikke og bruke vatnet

Dersom vatnet er misfarga, la det renne til det er klart.