Arbeid i veg: Prestegardsskogen

Det vert utført graving i adkomstvegen til Prestegardsskogen nr. 43-49 og nr. 51-67 frå fredag 5. april kl. 08:00. Arbeida held fram måndag 8. april.

Det vert passasje for bilar, men nok venting må påreknast.

Gravinga vert utført for å finne privat stikkleidning som forsyner bygga med vatn. Stikkleidninga må finnast for å kunne forsyne bygget med vatn ved seienar arbeid på hovudvassleidninga.

Ta gjerne kontakt dersom du veit noko om trasè for stkkleidningar.

Det må fjernast noko hekk ifbm. graving. Hekken vert sett tilbake etter at gravinga er ferdig utført.

Kontaktperson på Prosjektavdelinga er Siril Langhelle tlf. 99 25 04 38 

Klikk for stort bilete