ASFALTERING AV KRYSSET HAMNEVEGEN / HATVIKVEGEN MÅNDAG 18/3

Asfaltering av krysset Hamnevegen/Hatvikvegen og fortau langs Irisgården; måndag den 18.03.2019.

Fresing av vegbane vert utført frå kl 21 i kveld, 14. mars, fram til arbeidet er ferdig.

Det vil bli utført asfaltering i krysset Hamnevegen/Hatvikvegen og fortau langs Irisgården den 18.03.2019. Fortau vert asfaltert på dagtid og krysset vert asfaltert på kveld/natt frå kl. 17.00 til arbeidet er ferdig.
Fresing av vegbane vert utført frå kl 21 i kveld til arbeidet er ferdig.

Ta kontakt på 90010774 dersom du har spørsmål.

Mvh Os kommune
Prosjektavdelinga, Anita Karlsen