Asfaltering Ulvenvegen i veke 49

Denne veka (49) er det asfaltarbeid på fylkesveg 160 frå Kloppamyra til Irgenskrysset. Asfalteringa gjeld både køyrebane og gang- og sykkelveg. 

Fram til jul vil det bli mindre arbeider langs vegen ,som fortau-mur langs gang- og sykkelsti og justering av vegskulder.

Kontakt

Odd - Helge Henriksen
prosjektleiar
Mobil: 905 77 430