Badevatn i Os: Temperatur og kvalitet

I badesesongen måler vi vasstemperatur og -kvalitet på utvalde badeplassar og friluftsområde i kommunen kvar veke.DSCF5487-Edit.jpg (Os kommune) - Klikk for stort bilete

 
Stad Siste måling Temperatur Vasskvalitet*
Vindalsvatnet, Søfteland 19.07.2017 18 grader <10
Smievågen 19.07.2017 14 grader <10
Moldafjæro 19.07.2017 14 grader <10
Mobergsviken 19.07.2017 14,5 grader <10
Kuvågen 19.07.2017 14 grader 10
Skeisstøa 19.07.2017 16 grader <10
Søvikvågen 19.07.2017 16 grader <10
Sigurdsvik,Ulvenvatnet 19.07.2017 16,5 grader <10
       
     

 

       
       

*Badevatnet vert analysert for såkalla termostabile koliforme bakteriar (TKB). Dette er tarmbakteriar frå menneske og dyr som ikkje overlever lenge i naturen. Difor er TKB-prøver ein god indikator på fersk forureining. Godt eigna badevatn skal ha mindre enn 100 TKB per 100 mililiter vatn. Helsemyndigheitene frårår bading dersom TBK-nivået er over 1000.

Kontakt

Hege Christine  Bolstad
Hege Christine Bolstad
Sakshandsamar i teknisk drift
Telefon: 56 57 53 82
Mobil: 952 17 036