Badevatn i Os: Temperatur og kvalitet

I badesesongen måler vi vasstemperatur og -kvalitet på utvalde badeplassar og friluftsområde i kommunen kvar veke.DSCF5487-Edit.jpg (Os kommune) - Klikk for stort bilete

 
Stad Siste måling Temperatur Vasskvalitet*
Vindalsvatnet, Søfteland 16.08.2017 16 grader C Mindre enn 10
Smievågen 16.08.2017 15 grader C Mindre enn 10
Moldafjæro 16.08.2017 15 grader C Mindre enn 10
Mobergsviken 16.08.2017 15 grader C Mindre enn 10
Kuvågen 16.08.2017 15 grader C Mindre enn 10
Skeisstøa 16.08.2017 15 grader C Mindre enn 10
Søvikvågen 16.08.2017 15 grader C Mindre enn 10
Sigurdsvik,Ulvenvatnet 16.08.2017 16 grader C Mindre enn 10

 

*Badevatnet vert analysert for såkalla termostabile koliforme bakteriar (TKB). Dette er tarmbakteriar frå menneske og dyr som ikkje overlever lenge i naturen. Difor er TKB-prøver ein god indikator på fersk forureining. Godt eigna badevatn skal ha mindre enn 100 TKB per 100 mililiter vatn. Helsemyndigheitene frårår bading dersom TBK-nivået er over 1000.

Kontakt

Hege Christine  Bolstad
Hege Christine Bolstad
Sakshandsamar i teknisk drift
Telefon: 56 57 53 82
Mobil: 952 17 036