Badevatn i Os: Temperatur og kvalitet

I badesesongen måler vi vasstemperatur og -kvalitet på utvalde badeplassar og friluftsområde i kommunen kvar veke.DSCF5487-Edit.jpg (Os kommune) - Klikk for stort bilete

 
Stad Siste måling Temperatur Vasskvalitet*
Vindalsvatnet, Søfteland 12.06.2018 19 grader C 10 TKB
Smievågen 12.06.2018 15 grader C under 10 TKB
Moldafjæro 12.06.2018 15 grader C under 10 TKB
Mobergsviken 12.06.2018 16 grader C under 10 TKB
Kuvågen 12.06.2018 16 grader C under 10 TKB
Skeisstøa 12.06.2018 16 grader C under 10 TKB
Søvikvågen 12.06.2018 16 grader C under 10 TKB
Sigurdsvik,Ulvenvatnet 12.06.2018 19 grader C under 10 TKB

 

*Badevatnet vert analysert for såkalla termostabile koliforme bakteriar (TKB). Dette er tarmbakteriar frå menneske og dyr som ikkje overlever lenge i naturen. Difor er TKB-prøver ein god indikator på fersk forureining. Godt eigna badevatn skal ha mindre enn 100 TKB per 100 mililiter vatn. Helsemyndigheitene frårår bading dersom TBK-nivået er over 1000.

Kontakt

Hege Christine  Bolstad
Hege Christine Bolstad
Sakshandsamar i teknisk drift
Telefon: 56 57 53 82
Mobil: 952 17 036