Barneverntenesta er stengt 19. - 21. september

Barneverntenesta skal på studietur, og barnevernkontoret er stengt frå onsdag 19. til fredag 21. september 2018. 
 
For akutt henvending kontakt dagvakt, barnevernet på telefon: 901 82 850.

For henvendingar utanom arbeidstid, kontakt døgnope telefon: 55 36 11 80