Deler av Svegane utan vatn

Etter nattens arbeid, har det oppstått problem med  trykkaukingspumpa på Svegane. Øvre del av Svegane er derfor nå utan vatn.

Mens vi jobber med å finne ei løysing på problemet, vil ein midlertidig vasstank bli plassert ut i området ved trykkaukar.